Sort arbejde kan give sorte udsigter

Køkken eller bad står på ønskelisten hos mange. Og mange vælger i den forbindelse at benytte sig af sort arbejde og gør-det-selv-arbejde, men hvad de færreste ved er, at arbejdet ofte kommer til at koste mere, end det man umiddelbart sparer ved ikke at få udført arbejdet professionelt.

En undersøgelse fra EU-Kommissionen fra 2007 viser, at 24 pct. af danskerne har fået udført sort arbejde, og en meningsmåling fra 2008 viser, at hele 83 pct. kunne finde på at få udført sort arbejde. Men faktum er, at mange ofte havner i uheldige situationer, fordi sort arbejde og gør-det-selv-arbejde kan ende med at have mange negative konsekvenser. - Forbrugere kan selvsagt ikke klage til Byggeriets Ankenævn over sort arbejde. Det er heller ikke dækket af Byg Garanti og dækningen op til 100.000 kr., hvis noget går galt. Det giver sig selv, at det kun er arbejde, som er udført efter regning af en virksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri og dermed er omfattet af Byg Garanti. Sort arbejde efterlader dig således uden nogen form for erstatningsmulighed ved økonomisk tab, siger sekretariatschef Gro Andersen, Byggeriets Ankenævn. . Oven i købet risikerer man at forringe husets værdi. Ifølge Dansk Ejendomsmæglerforening har uprofessionelt arbejde eller arbejde udført af en ufaglært ofte som konsekvens, at et hus falder i værdi, da det hele risikerer at skulle laves om og lovliggøres i forbindelse med et salg. Det er et tab, der let kan beløbe sig til mange tusinde kroner, og som kan overstige den kortsigtede besparelse, der umiddelbart kan være, når man ikke får arbejdet udført professionelt. Det er også usikkert hvordan boligejerens forsikring dækker, hvis uheldet er ude. Falder den, der udfører sort arbejde, ned fra stigen og brækker et ben, eller sker der en skade på et vandrør eller en el-installation, er der ingen hjælp at hente i arbejdsgiverens ansvarsforsikring eller garanti – fordi der officielt ikke er nogen virksomhed eller arbejdsgiver indblandet. Derimod kan den husejer, der får udført arbejdet, i værste fald komme til at betale for f.eks. personskader. - Det er derfor vigtigt, at man er meget opmærksom på, hvad man selv kan lave ved sin bolig i sommerferien, og hvad der kræver fagfolk. Finder man frem til, at man har brug for fagfolk, vil det være en fordel, at vælge et firma, der er medlem af Dansk Byggeri og derved dækket ind under Byg Garantiordningen, understreger Gro Andersen. For at finde ud af om en håndværker er medlem af Dansk Byggeri, skal man bare søge efter håndværkere på enten Dansk Byggeris eller Byg Garantis hjemmeside – www.danskbyggeri.dk eller www.byggerietsankenaevn.dk. Vises et ’Byg Garanti’-logo, er håndværkeren medlem af Dansk Byggeri, og man kan trygt vælge vedkommende. Gode råd ved til- og ombygning: ”Brug hovedet når du bygger” er en gratis guide med information og råd til boligejere, der skal have bygget om eller til. Bogen kan downloades på www.byggaranti.dk Læs mere om Byg Garantiordning og Byggeriets Ankenævn på: www.byggaranti.dk og www.byggerietsankenaevn.dk. . Yderligere information: Afdelingschef Gro Charlotte Andersen på tlf. 72 16 01 98 eller gca@danskbyggeri.dk Fakta: • I 2008 indkom der i alt 760 klagesager til Byggeriets Ankenævn. • En meningsmåling fra 2008 viser, at 83 % af danskerne ikke vil afvise, at de kunne finde på at få udført sort arbejde. • I 2007 udførte 18 % af danskerne sort arbejde. Billeder kan downloades her (ved brug af billederne skal fotografens navn nævnes): http://billeder.danskbyggeri.dk/download/Site/index.jsp?recordID=14006 http://billeder.danskbyggeri.dk/download/Site/index.jsp?recordID=4174 http://billeder.danskbyggeri.dk/download/Site/index.jsp?recordID=14318 http://billeder.danskbyggeri.dk/download/Site/index.jsp?recordID=19171