Stadig højt niveau af konkurser

Stadig højt niveau af konkurser Trods et mindre fald i forhold til sidste måned, er der stadig mange konkurser i bygge- og anlægsbranchen. I juli måned var der 79 konkurser i bygge- og anlægsbranchen. Dermed er antallet af konkurser faldet i forhold til sidste måned, men samtidig fastholdes det høje antal af konkurser, som har kendetegnet 2009. Siden årets begyndelse har der således ikke været en måned med mindre end 79 konkurser i branchen. - Det samlede antal konkurser i andre brancher er faldet en smule, og bygge- og anlægsbranchen følger i denne måned tendensen. Trods faldet er niveauet desværre stadig på samme høje niveau, som det har været hele året. Vores forventning er derfor uændret, at vi vil runde de 1.000 konkurser, inden året er omme, udtaler økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, Dansk Byggeri. I forhold til juli måned sidste år er antallet af konkurser steget med 16 %. Når stigningen ikke har været lige så stor som de foregående måneder i 2009, kan det bl.a. skyldes udskydelsen af moms og A-skat, som kan have haft en positiv effekt. Men ifølge Fernstrøm er der fortsat grund til bekymring: - Selvom der er en forholdsvis lang udfasning på de udskudte beløb, kan man frygte, at antallet af konkurser stiger, når de udskudte beløb skal betales tilbage. Samtidig skal det bemærkes, at vi stadig ser en stigning i forhold til sidste år, som netop slog rekorden i antal konkurser i bygge- og anlægsbranchen, fortsætter Andreas Fernstrøm. - Selvom stigningen i forhold til sidste år er aftaget i juli måned, så når vi op på hele 614 konkurser i bygge- og anlægsbranchen i 2009. Det betyder, at vi med hastige skridt nærmer os rekorden fra 2008 med 722 konkurser, selvom året mangler endnu fem måneder. Det er ikke en rekord, som vi har lyst til at slå, men udviklingen ser ikke ud til at stoppe. Vi venter derfor i spænding på, om det investeringsløft, der blev aftalt i kommunerne, kan hjælpe det høje niveau af konkurser ned på et lavere leje, slutter Andreas Fernstrøm. Yderligere oplysninger: Økonomisk konsulent Andreas Fernstrøm, tlf. 72 16 01 44 Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, tlf. 22 82 96 48