Stadigt bedre byggeri

Stadigt bedre byggeri Antallet af alvorlige fejl i det almene boligbyggeri er endnu engang faldet, og er nu lavere end i rekordåret 2007. Det fremgår af Byggeskadefondens årsberetning for 2008. Kun i to bebyggelser – svarende til 1 % af de nybyggede almene boliger blev der fundet alvorlige svigt ved 1-års gennemsyn i løbet af 2008. Det viser Byggeskadefondens årsberetning, som netop er offentliggjort. Der har ikke i den tid, Byggeskadefonden har eksisteret, været så få fejl, som tilfældet er nu. Byggeskadefonden modtog 147 anmeldelser sidste år, og knap halvdelen vedrørte almene familieboliger, der også er den boligtype, der er bygget flest af. Til sammenligning modtog fonden 168 anmeldelser året før, og der var de almene familieboliger også topscorer med knapt halvdelen af anmeldelserne. 2/3 af anmeldelserne vedrørte skader i byggeriet, der blev afleveret i årene 1988 til 1997, mens den sidste tredjedel drejede sig om skader på ejendomme, som blev opført fra 1998 og frem. - Det er tilfredsstillende, at antallet af anmeldelser falder. Sammenholdt med den store andel af byggerier, som har mere end 10 år på bagen, tegner det til, at udviklingen går i den helt rigtige retning, siger Eva Kartholm, afdelingschef i Dansk Byggeris Erhvervstekniske afdeling. Den gennemsnitlige skadesdækning i de knap 100 sager, som Byggeskadefonden har afsluttet i 2008 var på kr. 750.000. Det er noget mere end de seneste år, men årsagen er, at tallet indeholder fire byggeriet, hvor den samlede dækning udgjorde 38 mio. svarende til mere en halvdelen af den samlede udbetaling for hele året. Tendensen går igen hos Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), der i sin årsberetning konstaterer, at der kun har været væsentlige byggetekniske svigt og skader i 1 % af de besigtigede ejendomme. BvBs årsberetning konstaterer, at det fortsat er skader på tage, der udgør det største problem, men konkluderer samtidig, at hovedparten af skaderne vedrører byfornyelsessager, der er afleveret i perioden 1991 til 2001. - Dansk Byggeri glæder sig selvfølgelig over de flotte tal. Branchen og virksomhederne arbejder målrettet med at sikre kvaliteten, og det kan nu aflæses i målbare resultater, fortsætter Eva Kartholm. Hun understreger dog, at Dansk Byggeri ikke hviler på laurbærrene. - I foråret har Dansk Byggeri lanceret et nyt og mere forenklet kvalitetsstyringskoncept, som medlemmerne har taget godt imod. Konceptet bliver i den kommende tid udbygget, og snart vil alle Dansk Byggeris faglige sektioner have adgang til nye forbedrede kontrolskemaer, der giver mulighed for optimal dokumentation af byggeriets kvalitet. Læs mere på www.byggeskadefonden.dk og www.bvb.dk Yderligere oplysninger: Afdelingschef Eva Kartholm, Dansk Byggeri, tlf. 72 16 01 42 / 20 20 01 98