Staten skal genforsikre leverandørkreditter

Dansk Byggeri appellerer nu indtrængende til regeringen om at komme de virksomheder til hjælp, som sidder i kreditsaksen mellem bank og leverandør - Ikke nok med at bankerne har strammet deres kreditter voldsomt over for danske erhvervsvirksomheder. Det samme har leverandørerne gjort, og det har skabt store problemer for mange virksomheder inden for både byggeri, industri og handel. For disse virksomheder er det af vital betydning at opnå kredit hos leverandørerne på konto med rentefri kredit på typisk løbende måned + 25 dage, fortæller Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri. Dansk Byggeri foreslår derfor, at staten snarest træder til og genforsikrer kreditter og på den måde hjælper de indenlandske erhverv på samme måde, som eksporten blev hjulpet i Bankpakke II. - Når regeringen i disse dage diskuterer erhvervspakker må vi slå fast, at der er behov for også at se på de indenlandske erhverv. Her trykker skoen slemt - akkurat som i eksporterhvervene - og bankerne er fortsat meget tilbageholdende. Staten bør ifølge Dansk Byggeri straks eller hurtigst muligt etablere en midlertidig genforsikring for indenlandske kreditforsikringer. Det skal ske på helt samme måde, som staten gjorde det i Bankpakke II for eksporten. - Staten skal ikke være bank eller forsikringsselskab, men den bør levere det nødvendige sikkerhedsnet. Mange indenlandske erhverv lider, uden at det burde være sådan. En statslig genforsikring af leverandørkreditterne vil atter få erhvervslivets handel til at flyde. Det vil hjælpe de virksomheder her og nu, der har ordrer og kunder, men som på grund af et fastfrosset og overforsigtigt forsikringsmarked ikke kan få materialer, forklarer Torben Liborius. Dansk Byggeri foreslår, at det fortsat skal være de kommercielle forsikringsselskaber, der vurderer og udsteder forsikringer, men staten skal bakke dem op med genforsikring. I første omgang bør der afsættes en halv mia. kr. til en sådan ordning. - Vi har set, at mange kreditvurderinger i både banker og forsikringsselskaber tager udgangspunkt i centralt besluttede opfattelser af brancherne. Det betyder, at mange kreditværdige virksomheder ikke får den kredit, de bør have. En statslig genforsikring vil kunne rette op på den overforsigtighed, som vi oplever lige nu. Det her vil være en god spand varmt vand til de tilfrosne kreditkanaler. Kontakt: Erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri, på 72 16 01 06 ell. 23 32 34 95 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32

Abonner