Stor interesse for at blive energivejleder

Stor interesse for at blive energivejleder Når landets boligejere vil spare på energien i boligen, er det ofte håndværkeren, de spørger til råds. Derfor strømmer landets håndværkere og installatører til de informationsmøder om en ny uddannelse som energivejleder, som Dansk Byggeri og Tekniq afholder. Hvordan kan jeg skære ned på mit varmeforbrug? Hvordan kan det bedst betale sig, at jeg får energirenoveret min bolig? Hvilket anlæg til vedvarende energi er det bedste? Kan jeg gøre mit hus klimaneutralt? Undersøgelser viser, at landets boligejere primært søger svar på sådanne spørgsmål hos deres håndværkere, byggevirksomhed eller installatør. - Faktisk oplyser 3 ud af 4 boligejere, at de spørger deres håndværker til råds i forbindelse med energirenovering af deres bolig, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri. Derfor har Dansk Byggeri og Tekniq taget initiativ til en ny uddannelse til energivejleder for håndværkere. Uddannelsen skal give den enkelte håndværker eller installatør kompetence til at vejlede om energisparepotentialet og gode energispareløsninger, der passer til den enkelte bygning og familie. Det er Teknologisk Institut og Energitjenesten, der står for indholdet i den tre dage lange uddannelse, som åbner dørene for de første kursister i november 2009. - Der er meget, som tyder på, at den største barriere for at sætte gang i energirenovering er usikkerhed og manglende viden hos boligejeren om de bedste energispare-løsninger i netop hans hus. Vi håber derfor, at de nye energivejleder kan sætte mere skub i energirenoveringen af de danske boliger - også som en del af den almindelige bygningsforbedring, forklarer Michael H. Nielsen. Administrerende direktør i TEKNIQ, Niels Jørgen Hansen tilføjer: - Energibesparelsespotentialet i de danske hjem er meget, meget stort. Vore beregninger viser, at der på de tekniske installationer i række og parcelhus kan spares 13,7 PJ svarende til det samlede energiforbrug i ca. 250.000 huse. Derfor er det helt afgørende, at installatører og håndværkere, som har deres daglige gang ude hos i de danske hjem, vejleder kunderne til at få gennemført flere besparelser. Og forhåndsinteressen for uddannelsen er stor. Foreløbig har mere end 400 personer tilmeldt sig et af de syv temamøder om energivejleder uddannelsen: Det første temamøde starter den 3. september i Glostrup og der følges op med møder den 15. september i Ringsted og derefter fem yderligere møder rundt i landet. Yderligere oplysninger: • Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, tlf. 72160175 • Kommunikationskonsulent Mette Schmidt, Dansk Byggeri, tlf. 22829648 • Administrerende Direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ, tlf. 4343 6000 • Kommunikationschef Michael Rask Pedersen, TEKNIQ, tlf. 30312441