Styrtdyk i byggeriets beskæftigelse

Beskæftigelsen ved bygge- og anlægsvirksomhed fortsætter med at dykke. I 3. kvartal 2009 var der 23.900 færre i arbejde end i 3. kvartal 2008, og gennem det forudgående år, dvs. fra 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008, mistede branchen 5.200 arbejdspladser.

- Dermed er beskæftigelsen faldet med 29.100 arbejdere, funktionærer og mestre i løbet af de sidste to år, og det er et fald på 16 procent i forhold til i 2007, da aktiviteten kulminerede på et rekordhøjt niveau, siger seniorøkonom Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri. Der er tilbagegang på alle områder, det vil sige nybyggeri, reparation og anlægsvirksomhed. To tredjedele af dykket i beskæftigelsen har ramt nybyggeriet. Gennem de sidste to år er beskæftigelsen ved nybyggeri reduceret med 18.800 arbejdere, funktionærer og mestre. Det er et fald på 38 procent. Målt ved det påbegyndte etageareal bliver boligbygget halveret fra 2007 til 2009, mens byggeriet af erhvervsbygninger falder med godt en fjerdedel ifølge Dansk Byggeris konjunktur-update sidst i september. Nedgangen i bygge- og anlægsaktiviteten medfører en voldsom vækst i den ledige produktionskapacitet i form af eksempelvis ledige byggekraner og tomme kontorer. - En stor del af de mange tusinde, som bliver kastet ud i arbejdsløshed opgiver at vende tilbage til et job i bygge- og anlægsbranchen. For arbejdsstyrken er faldet mere end udviklingen i befolkningen betinger. Det vil sige, at der er ikke udelukkende tale om et demografisk betinget fald i arbejdsstyrken, men også om et konjunkturbetinget eller rettere krisebetinget fald i arbejdsstyrken, fortæller Finn Bo Frandsen videre. Dansk økonomi er ramt af den største tilbagegang i nyere tid, og der udsigt til en svag vækst i de førstkommende år. På den baggrund er der grund til igen at opfordre politikerne til at fremrykke nogle af de bygge- og anlægsprojekter, som under alle omstændigheder vil blive iværksat i de kommende år. - Regeringen bør hjælpe regionerne med at fremrykke nybyggeri af de vedtagne sygehusprojekter, og jeg kan også pege på fremrykning af nybyggeri og renovering af universiteternes laboratorier, som skal fornyes for at bringe dem på et tidssvarende niveau, slutter Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri. Yderligere informationer: Seniorøkonom Finn Bo Frandsen, mobil 21 43 19 65 Redaktør Martin K.I. Christensen, tlf. 72 16 01 53.

Abonner