Syddansk Uddannelsesaftale skal sikre dygtige unge lærepladser i byggeriet

Dansk Byggeri finder samarbejdet om at sikre alle unge en uddannelse vigtigt, og anbefaler derfor parterne at finde fodslag om to mål, nemlig at skaffe flere lærepladser og for bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne På en konference i Kolding den 30. september skrev Dansk Byggeri under på Syddansk Uddannelsesaftale. Det samme gjorde alle øvrige interessenter i regionen. Og i Dansk Byggeri er man indstillet på at give aftalen al den medvind den fortjener. - Vi mener, at Region Syddanmark med Syddansk Uddannelsesaftale har taget et rigtig godt initiativ. Hvis vi skal sikre, at alle unge får en uddannelse og Danmark er rustet til fremtiden, så kræver det samarbejde mellem politikere, skoler og virksomheder. Jeg vil som formand for Dansk Byggeri Sydøstjylland garantere, at vi vil skubbe på for at så mange virksomheder som muligt - trods krisen – vil åbne døren og tager en lærling, lover formand for Dansk Byggeri Sydøstjylland, Michael Lund Kristensen. Det var direktør Michael H. Nielsen, som skrev under på Syddansk Uddannelsesaftale. Og det gjorde han med baggrund i en generel bekymring i bygge- og anlægsbranchen i forhold til at få nok unge til at vælge dette spor i fremtiden. - Vi skal uddanne mange unge, så vi i fremtiden også har den nødvendige velkvalificeret arbejdskraft. I øjeblikket ser det ud til, at der i 2020 vil være 19.000 færre faglærte med en erhvervsuddannelse inden for bygge og anlægsbranchen. Den udfordring må vi tage, så vi også til den tid får den kernearbejdskraft som kendetegner bygge- og anlægsbranchen. 60 pct. af arbejdsstyrken i bygge- og anlæg er i dag faguddannet, understreger Michael H. Nielsen. Han gør det samtidigt klart, at udfordringen også handler om at sikre, at de unge, der kommer ind på erhvervsskolerne, er klædt på til at gennemføre uddannelsen. - Vi må have lov til at forvente, at de har de rette kompetencer til at gennemføre et grundforløb. Det taler for, at erhvervsskolerne efter en kompetenceafklaring skal kunne henvise de unge, der ikke vurderes at være fagligt eller socialt klar til at gennemføre en erhvervsuddannelse til andre uddannelsestilbud - særlige 10. klassesforløb, produktionsskoler eller EGU. Så kan de eventuelt senere vende tilbage til erhvervsskolen og få en erhvervsuddannelse, forklarer Michael H. Nielsen. Dansk Byggeris repræsentanter i den Syddansk Uddannelsesaftale, områdeformand Michael Lund Kristensen og direktør Michael H. Nielsen er enige om, at Syddansk Uddannelsesaftale bør fremhæves, fordi den bringer partnerne sammen. - Med denne aftale sikrer vi, at der regionalt er en tæt dialog om ikke bare flere lærepladser, men også om kvalitet i uddannelsen. Vi sikrer os med andre ord, at fremtidens arbejdskraft er velkvalificeret. Og derfor glæder vi os i Dansk Byggeri til at udmønte aftalen, slutter Michael Lund Kristensen. Kontakt: Områdeformand for Dansk Byggeri Michael Lund Kristensen på telefon 20 20 82 55 Direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen på telefon 20 28 52 64 Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32

Abonner