Undertage skal monteres på tværs af spærene

Det skal være slut med at hænge flere meter over jorden, når der skal monteres undertage. En arbejdsgruppe i Dansk Byggeris Træsektion anbefaler nu sine medlemmer, at undertage skal monteres på tværs af spærene, og ikke parallelt med spærene, sådan som det ofte sker i dag.

Træsektionen under Dansk Byggeri har i samarbejde med chefkonsulent Niels Strange og arbejdsmiljøkonsulent Henrik Jørgensen taget denne beslutning, fordi det ikke har været muligt at finde gode bygbare og arbejdsmiljømæssigt sikre løsninger for parallel oplægning af undertage. - Vores medlemmer udsættes for en stor risiko, når de monterer undertage parallelt med spærene. Det tidspunkt i byggefasen, hvor der oplægges undertag, er det svært at etablere fast trædesikkert underlag for håndværkerne, når de skal op i kippen og fastgøre undertag og afstandslister, forklarer chefkonsulent Niels Strange, Dansk Byggeri. - Tømrerne arbejder fra et meget usikkert underlag. Spærene er kun midlertidigt fastgjort, og der er ikke etableret gangbro eller andet fast underlag på tagfod eller hanebånd. Det betyder også, at de ikke kan hægte sig fast i spærene med stropper, fordi stropperne skal fastgøres til en sikker konstruktion, siger Niels Strange videre. Henrik Jørgensen, der er arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Byggeri, mener, at Arbejdsmiljølovens regler er ganske fornuftige, og forklarer: - Vi har selvfølgelig fokus på at beskytte vores medlemmer og deres medarbejdere. Vi vil ikke forsvare, at vores håndværkere udsættes for unødig fare, når de skal udføre deres arbejde. Med de tekniske løsninger vi kender i dag, kan vi derfor ikke anbefale parallel oplægning, med mindre det sker fra lift. Det er alt for risikabelt at bevæge sig rundt på tagfødder, eller hanebånd, flere meter over fast grund, uden stropper, samtidig med, at der skal holdes fast i klammepistol og undertag. Dansk Undertagsklassifikationsordning, DUKO, er indforstået med at følge anbefalingen om vandret oplægning af undertage. - Det har været en svær beslutning, fordi den teknisk bedste løsning, stadig er det parallelt oplagte undertag. Den løsning giver en større sikkerhed mod indtrængning af fygesne og vand, men det er nødvendigt at prioritere de udførendes sikkerhed, siger Niels Strange og understreger, at man nu må kigge på en optimering af de vandrette løsninger, som ikke er så meget anvendt i Danmark som i landene omkring os. - Vi skal også undersøge om vi kan optimere de tekniske løsninger, så de kendte svagheder som fx fygesne kan minimeres. Der skal derfor sættes særligt fokus på overlæggene, og hvordan de sikres bedst muligt teknisk ved den vandrette oplægning, da der kan opstå skabes store åbninger i undertaget, hvor banerne hænger uens mellem spærene. Søren Meyer, Konsulent for Træsektionen er meget positiv over for anbefalingen. - Det er vores medlemmer, der hænger oppe i kippen hver dag. De kan nu udføre deres arbejde forsvarligt fra stillads, og derfra bygge den samlede tagkonstruktion, med undertag, afstandslister og lægter i en arbejdsgang. Yderligere information: Chefkonsulent Niels Strange, mobil 40 33 64 94 Redaktør Martin K.I. Christensen, tlf. 72 16 01 53

Abonner