Vagtskifte i Dansk Byggeri

Dansk Byggeri har udpeget Eva Kartholm som afdelingschef i Dansk Byggeris Erhvervstekniske afdeling. Eva Kartholm er 45 år. Hun er håndværksuddannet, er bygningskonstruktør og har også en længerevarende lederuddannelse. Hun har, inden hun kom til Dansk Byggeri i 1996, beskæftiget sig med byfornyelse og med rådgivning på drift- og vedligeholdelsesområdet. Eva Kartholm har gennem flere jobskift internt i Dansk Byggeri et indgående kendskab til medlemsvirksomhedernes hverdag. Senest har hun været chef for Dansk Byggeris Kursus og udviklingsafdeling - en post hun i øvrigt fortsat besætter sideløbende med aktiviteterne i Erhvervsteknisk afdeling. Erhvervsteknisk afdeling beskæftiger sig med medlemsrådgivning om byggeriets regler fx bygningsreglementet, deltagelse i udvalgsarbejder – fx de faglige oplysningsråd, medlemsinformation og -vejledning på det tekniske område samt kursus og informationsvirksomhed. ”Det giver god mening at lægge de to områder sammen, siger Eva Kartholm. Der finder i forvejen meget samarbejde sted de to afdelinger imellem, og muligheden for at øge den trafik og skabe nye synergier synes at ligge lige for. Vi får en rigtig god mulighed for at styrke både medlemsrådgivnings- og kursusvirksomhed på det tekniske område, sådan at vi bedst muligt understøtter dette område hos vores medlemsvirksomheder”. Den tidligere afdelingschef Niels Nielsen tiltræder en nyoprettet stilling som branchedirektør med ansvar for at samle og styrke interessevaretagelsen for Dansk Byggeris sektioner i branchefællesskaber. Niels Nielsen fortsætter tillige som ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Dansk Beton. Eva Kartholm, Afdelingschef, Kursus og udvikling Tlf. direkte: 72 16 01 42