Vigtig Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Der er god økonomi i at tænke i helheder. Dansk Byggeri bifalder Erhvervs- og Byggestyrelsens netop offentliggjorte manual for totaløkonomi i byggeriet Erhvervs- og Byggestyrelsen har fremlagt en Bedste Praksis-manual om totaløkonomi. I manualen kan man få syn for, hvad såkaldte frontløbere i det offentlige har gjort for at implementere totaløkonomi i deres organisationer. Manualen er ifølge direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, et væsentligt bidrag til udviklingen af byggeriet. - For det første slås det officielt fast, at der skal tænkes totaløkonomisk, når der bygges. Vi har nu fået vished for, via en række konkrete erfaringer, at det kan betale sig bevidst at vælge måske lidt dyrere løsninger i opførelsesfasen, fordi det giver længere levetid eller lavere driftsomkostninger. - Og manualen slår videre fast, at det kan betale sig at tænke anlæg og drift sammen. Det er i det hele taget gjort meget klart, at vi skal blive bedre til at tænke langsigtet og lægge planer for såvel anlægsfasen som driftsfasen. En disciplin som fortjener større udbredelse i bygningsforvaltningen, siger Michael H. Nielsen. Det aktuelle efterslæb i vedligeholdelse af kommunale bygninger kan på flere områder tillægges manglende tænkning i totaløkonomi og manglende tænkning i rammer for den flerårige drift og vedligeholdelse af bygninger. Dansk Byggeri har sammen med COWI påvist, at det på det kommunale område er 30 % dyrere at genoprettet end sikre den løbende vedligeholdelse. - For Dansk Byggeri handler totaløkonomi også om, at der skabes mulighed for at lave flerårige aftaler om vedligeholdelse, og at der skabes mulighed for at indgå driftsaftaler også med private leverandører omkring den løbende vedligeholdelse af bygninger. Michael H. Nielsen fremhæver manualen for de mange gode ideer med inspiration til, hvordan driftsopgaver tilrettelægges og hvorledes samarbejdet med for eksempel private aktører kan bidrage til at værdier af offentlige bygninger bliver sikret. - Rettidig omhu når det gælder drift og vedligeholdelse af offentlige bygninger har stor samfundsmæssig betydning. Den aktuelle fokus på efterslæbet i den offentlige bygningsmasse - eksempelvis indenfor skoleområdet - viser med al tydelighed, at der er behov for øget totaløkonomisk tænkning både i opførelsesfasen, men også når det gælder den løbende drift, slutter Michael H. Nielsen Manualen er offentliggjort på hjemmesiden www.bedstepraksisibyggeriet.dk Kontakt: Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, på telefon 20 28 52 64 Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32

Abonner