Vigtigt at vælge de rigtige løsninger, når man efterisolerer tagkonstruktioner

Efterisolering ved tagrenoveringer kan give fugtproblemer, hvis man ikke tænker sig om, før man vælger den løsning, man vil bruge.

- Gennem de sidste år har tagarbejder været topscorer med flest registrerede fejl i Byggeriets Ankenævn, og desværre viser erfaringerne fra Byggeskadefondene, DUKO og BYG-ERFA, det samme, siger Søren Meyer og fortsætter: - Der er mange faldgrupper, man kan ryge i som udførende. Der sker hele tiden en udvikling af de løsningsmodeller, der anbefales. Og samtidig kommer der nye og forbedrede materialer på markedet. Søren Meyer opfordrer derfor sine medlemmer til at søge teknisk vejledning, når de bliver bedt om at gennemføre efterisoleringsarbejder for private. Han gør opmærksom på, at hvis håndværksvirksomheden selv vejleder sine kunder, så har de et betydeligt rådgiveransvar. En af de konstruktioner, hvor udviklingen har ændret på forudsætningen for efterisolering af eksisterende tagkonstruktionen, er fx BR08’s krav om forøgede isoleringstykkelser. Den forøgede isolering ændrer på temperaturforholdene i tagrummet. Det betyder, at der kan opstå en øget risiko for kondensering inde i isoleringen, og det kan medføre fugt og skimmelskader. Søren Meyer fremhæver, at ny viden desuden peger på, at de ændrede temperaturforhold gør, at det pudsede loft ikke er tilstrækkeligt lufttæt, selvom det ser ud som om det er ubeskadiget. Der vil ofte være en del ikke-synlige mikrorevner i pudsen, der fx kan være opstået på grund af bevægelserne i huset. Disse revner forværres, hvis der arbejdes intenst på tagkonstruktionen - fx ved udskiftning af tagflade. Dette fremgår af BYG-ERFA blad (27) 08 12 30; Ventilation af tagkonstruktioner. - Vores anbefaling til de udførende må derfor være altid at etablere en ny dampspærre under det pudsede loft, og derefter opsætte eksempelvis et nyt gipsloft eventuelt suppleret med en nedskalkning og indvendig isolering. Dog må dampspærren placeres en tredjedel inde i isoleringen, understreger Søren Meyer. Endelig peger Søren Meyer på de fejl, der kan opstå i forbindelse med indvendig efterisolering af udnyttede tagrum. Efterisolering indefra forudsætter nemlig, at taget er udført med et effektivt undertag, der bør kontrolleres før andet arbejde iværksættes. I BYG-ERFA blad (99) 08 12 28; Energi- og indeklimaforbedringer – ældre etageboliger, beskrives dette forhold nærmere. Søren Meyer gør opmærksom på, at der findes en række gode publikationer om efterisolering af eksisterende tagkonstruktioner. Som eksempel kan nævnes BYG ERFA’s serie af blade om emnet. Søren Meyer opfordrer virksomhederne til at søge viden om emnet, hvilket fx kan ske ved at deltage på de kurser sektionen afholder om relevante byggetekniske emner, herunder tagkonstruktioner, isoleringskrav og fugtforhold. Yderligere information Konsulent Søren Meyer, mobil 29 13 17 52 Redaktør Martin K.I. Christensen, tlf. 72 16 01 53

Abonner