Boligkøbernes frontkæmper takker af efter 10 år

Advokat Henrik Høpner, formand for Danske Boligadvokater, fratræder efter knap 10 år som formand for at koncentrere sig om sit advokatarbejde og partnerskab i Advodan Lyngby, tidligere Rabenhorst & Thorlacius.

Han var med til at etablere Danske Boligadvokater, som blev stiftet i år 2000 og i dag har omkring 220 medlemmer. Henrik Høpner er forbrugernes mand med speciale i fast ejendom og lejeret. Hjemmevant i medierne, hvor han i klar tale formulerer Danske Boligadvokaters budskaber. Han er kendt som en folkelig juridisk ekspert i tv-programmerne Klamphuggerne, Basta og Kontant. Henrik Høpner blev cand.jur. i 1990. I studietiden arbejdede han i Jordbrugsdirektoratet og hos advokat Michael Jordan, hvor han efter sin eksamen fortsatte som advokatfuldmægtig og senere som advokat. I 1993 opnåede Henrik Høpner møderet for landsret og for højesteret i 1998. Henrik Høpner er medlem af Advokatrådet, Tinglysningsudvalget samt følgegruppen for huseftersynsordningen. CV Advokat Henrik Høpner, 48 år Partner i Advodan Lyngby, tidligere Rabenhorst & Thorlacius Medlem af Advokatrådet siden 2007 Fomand for Danske Boligadvokater siden stiftelsen i 2000 1998 Møderet for Højesteret 1994-1997 Advokat i Gangsted-Rasmussen 1990-1994 Advokat i Jordan & Løgstrup 1993 Bestalling som advokat 1990 Cand. Jur. Fra Københavns Universitet Medlem af følgegruppen for huseftersynsordningen Medlem af Tinglysningsudvalget

Om os

Danske BOLIGadvokater er en landsdækkende forening med ca. 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som bl.a. sikres gennem løbende efteruddannelse og kontrol. Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. En BOLIGadvokat er fuldstændig uafhængig. Når en BOLIGadvokat rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, må han/hun ikke hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen. En BOLIGadvokat må naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt har forskellige interesser. Medlemmerne af foreningen har forpligtet sig til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køberrådgivning og sælgerrådgivning. Herudover stilles der krav til medlemmerne om kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere at medlemmerne lever op til deres forpligtelser. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 150 medlemmer fordelt over hele landet.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links