Norsk forbrugerråd henter inspiration i Danmark

Forbrugerbeskyttelse vægter generelt højt i dansk lovgivning, også når det gælder bolighandel. I Norge står forbrugeren ikke nær så stærkt. Derfor har det norske Forbrukerrådet inviteret Danske BOLIGadvokater til Arendalsuka, den norske pendant til folkemødet på Bornholm. Her skal den ”danske model” debatteres.

Omkring 90 % af nordmændene ejer deres egen bolig. Behovet for en tryg bolighandel er derfor stort. Men set med danske øjne er norsk lovgivning om bolighandel ikke altid lige forbrugervenlig.

”I Danmark er der efterhånden blevet tradition for at sætte forbrugerbeskyttelse på dagsordenen. Det afspejles f.eks. i myndighedernes anbefaling af tilstandsrapporter, el-installationsrapporter og ejerskifteforsikringer ved bolighandel og ved de lovmæssige incitamenter, der bakker anbefalingerne op. I Norge er bolighandel derimod utvetydigt mæglers marked. Køberne mangler i høj grad den beskyttelse, som dansk lovgivning kombineret med uafhængig rådgivning kan give”, udtaler Jan Schøtt-Petersen, der d.15. og 16. august repræsenterer Danske BOLIGadvokater som taler i Arendalsuka.

Ejerskifteforsikringer inspirerer
Et af de store emner, som Forbrukerrådet har ønsket input til fra Danske BOLIGadvokaters side, er ejerskifteforsikringer. I Norge bruger man ikke ejerskifteforsikringer i dansk forstand. I stedet tegner sælger en sælgeransvarsforsikring, der hjælper vedkommende til en række ansvarsfraskrivelser.

”Modellen med en sælgeransvarsforsikring er efterhånden næsten uddød her i landet og erstattet af løsningen med trekløveret ejerskifteforsikring, tilstandsrapport og el-installationsrapport. Forhandlet ordentligt giver det en fair løsning for både køber og sælger”, udtaler Jan Schøtt-Petersen.

Loyalitetsproblemer
Et andet emne, der interesserer Forbrukerrådet, er rådgivernes loyalitetsforhold. Ifølge dansk lovgivning skal byggesagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporter, være uafhængige og godkendt af myndighederne. Det betyder blandt andet, at ejendomsmæglerne ikke må hyre de byggesagkyndige til deres boligsager. Ved mislighold, fejl eller mangelfuld rådgivning, har den byggesagkyndige erstatningsansvar og kan i værste tilfælde miste sin autorisation. Forbrukerrådet arbejder for at få indført en lignende lovgivning i Norge.

Skulderklap til foreningen
At Forbrukerrådet inviterer netop Danske BOLIGadvokater, er Jan Schøtt-Petersen meget tilfreds med: ”Det er et tegn på, at man bemærker og anerkender vores arbejde for uafhængig boligrådgivning udenfor landets grænser. Det åbner for et godt nordisk samarbejde, og det kan vi kun være tilfredse med”, udtaler Jan Schøtt-Petersen.

Læs mere om uafhængig boligrådgivning på www.danskeboligadvokater.dk

Se det fulde program for Arendalsuka her  

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. Mobil: 3060 3311

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag godt 140 medlemmer fordelt over hele landet. Danske BOLIGadvokater kæmper for at du kan få 100% uafhængig rådgivning. Du kan læse mere på www.danskeboligadvokater.dk, og www.facebook.com/danskeboligadvokater og www.youtube.com/danskeboligadvokater.

Tags:

Om os

Danske BOLIGadvokater er en landsdækkende forening med ca. 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Et fagligt niveau, som bl.a. sikres gennem løbende efteruddannelse og kontrol. Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. En BOLIGadvokat er fuldstændig uafhængig. Når en BOLIGadvokat rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, må han/hun ikke hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen. En BOLIGadvokat må naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt har forskellige interesser. Medlemmerne af foreningen har forpligtet sig til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køberrådgivning og sælgerrådgivning. Herudover stilles der krav til medlemmerne om kursusdeltagelse, og alle medlemmer er forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere at medlemmerne lever op til deres forpligtelser. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag omkring 150 medlemmer fordelt over hele landet.

Abonner

Multimedia

Multimedia