Vækstvirksomhed fra Randers med på Nordeuropas største fagmesse for social- og sundhedssektoren

Når de vigtigste aktører inden for social-, sundheds- og hjælpemiddelområdet i Danmark mødes til messe i Bellacenteret i København er Det Sundhedsfaglige Børneteam fra Randers med på listen.

En ny måde at tænke sygepleje på

Det er de færreste almindelige mennesker, der er klar over at man kan få bevilget sygepleje til børn i eget hjem. Det er en ny måde at tænke sygepleje på.

”Målet for Det Sundhedsfaglige Børneteam er at skabe rammer for børnene og deres familier, så de kan få så normal en hverdag som muligt. Det kræver viden om de nyeste behandlingsmetoder, men også om, hvilke behov og muligheder for samarbejde, der findes,” fortæller Camilla Bach Sørensen, der selv har mange års erfaring som sygeplejerske.

Samarbejde er afgørende

”Der findes børn og familier i hele Danmark, der har brug for støtte og hjælp i hverdagen. Det gælder for børn i forskellige faser af deres sygdomsforløb og for børn med kroniske lidelser”, fortæller direktør Camilla Bach Sørensen og fortsætter, ”På Health & Rehab Scandinavia kan vi vise og fortælle om de muligheder Det Sundhedsfaglige Børneteam kan tilbyde som landsdækkende sygeplejevirksomhed.”

Nye samarbejdsparter giver bedre muligheder for at hjælpe børn med særlige behov, så de kan få den bedste pleje i eget hjem.

De gode historier

”For at vise hvordan vi arbejder, indretter vi ganske enkelt et børneværelse på messen. Så det er muligt at se, røre og opleve hvor lidt der i virkelighed skal til for at få, hverdagen til at hænge sammen”, forklarer Camilla Bach Sørensen.

Med på messen er også historien om Silas. Silas er en dreng, der har problemer med at trække vejret og derfor er der en sygeplejerske til stede 24/7 i hans hverdag. Det gælder både, når han er hjemme, når han skal sove og når han skal i daginstitution. At have ”sin egen” sygeplejerske gør, at Silas sammen med sine forældre og søskende kan få en næsten normal hverdag.

Fakta:

Health & Rehab Scandinavia

10. - 12. maj 2016

Bella Center – København

Health & Rehab Scandinavia er en fagmesse for hjælpemidler, velfærds- og sundhedsteknologi, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr. Messen er den største i Skandinavien og tiltrækker både virksomheder, foreninger, offentlige institutioner og private. I 2015 besøgte 8.500 interesserede messen.

Camilla Bach Sørensen, sygeplejerske og leder af Det Sundhedsfaglige Børneteam. Telefon 2223 6313.

Det Sundhedsfaglige Børneteam
Det Sundhedsfaglige Børneteam er en privatejet virksomhed, der tilbyder professionel behandling og pleje af syge børn eller børn med særlige plejebehov i deres eget hjem. Det Sundhedsfaglige Børneteam består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og varetager mange forskellige opgaver, såsom aflastning, omsorgspleje og mere krævende sygeplejeopgaver. Teamet tilbyder at løse opgaver, som varierer i dækning fra få timer om ugen til døgnet rundt. 

Tags:

Om os

Det Sundhedsfaglige Børneteam er en privatejet virksomhed, der tilbyder syge børn og deres familier professionel pleje- og behandlingstilbud i eget hjem. Det Sundhedsfaglige Børneteam har udelukkende fokus på pleje og behandling af børn og tilbyder desuden aflastning til børn med særlige behov. Målet med plejen er at afkorte børns indlæggelsesforløb og aflaste familierne under trygge forhold, så de kan få en hverdag så normal som muligt. Camilla Bach Sørensen er initiativtager til og leder af Det Sundhedsfaglige Børneteam, og i dag består virksomheden af ca. 100 ansatte inden for faggrupperne: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og pædagoger.

Abonner

Multimedia

Multimedia