DIBS E-handelsindeks 2011: Optimistiske e-shoppere og gennembrud for betaling via smartphone

DIBS, Nordens førende leverandør af betalingsløsninger til e-handel, lancerer i dag DIBS E-handelsindeks 2011. Undersøgelsen viser, at antallet af handler via internet er stabilt samtidig med, at e-handlen med elektronik og rejser er faldet svagt målt i værdi. Undersøgelsen viser desuden, at Danmark ligger langt fremme, når det gælder e-handel via smartphones.

Rapporten, der dækker Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Frankrig, Spanien, Storbritannien og Polen, er på 48 sider og kan rekvireres via DIBS. De vigtigste pointer er opsummeret nedenfor:

Baseret på svar fra godt 9.000 internetbrugere og 333 e-butikker opgør rapporten den totale e-handel til 40 milliarder kroner i Danmark, 187 milliarder i Norden, og totalt 1.591 milliarder i alle ni lande. Heraf står Sverige for 63, Finland 38, Norge 46, Storbritannien 456, Tyskland 460, Frankrig 273, Polen 76 og Spanien 139 milliarder kroner.

-       DIBS E-handelsindex 2011 viser, at antallet af handler via internet er stabilt, men at værdien af købene ifølge e-shopperne er lavere end tidligere. Ikke desto mindre har e-shopperne en stor tiltro til e-handel i fremtiden. 82 procent af de adspurgte internetbrugere tror således på, at de vil handle lige så meget eller mere det kommende år. For e-butikkernes vedkommende tror 62 procent på fremgang næste år, siger Lars Juul Dalsted, salgschef i DIBS Danmark.

Dankortet er fortsat det betalingsmiddel blandt rapportens ni undersøgte lande, som de handlende har størst lyst til at bruge. Hele 87 procent af danskerne foretrækker kort som betalingsmiddel. Til sammenligning foretrækker blot 42 procent af svenskerne, 65 procent af nordmændene og 28 procent af finnerne kortbetaling.

Ifølge rapporten har forbrugerne brugt færre penge på køb af luksusvarer som elektronik og rejser, som typisk har en høj værdi. Elektronikvarer er således gået ned fra 18 procent af den totale e-handel til 10 procent i seneste analyse. Rejser er tilsvarende gået ned fra 43 procent af totalen til 36 procent. Samtidig fortæller rapporten dog, at rejser, elektronik og mode er de varegrupper, danskerne forventer at købe mere af i den kommende periode.

Det gennemsnitlige forbrug pr. person i Danmark er stadig højt sammenlignet med de øvrige lande, og Danmark som helhed er blandt de mest aktive lande, når det gælder e-handel. Hver dansker handlede således for 5.350 kroner via internettet i første halvår 2011 og indtager dermed en 4. plads i forhold til de øvrige lande i undersøgelsen. I gennemsnit foretog hver person 6,8 køb via internettet i første halvår 2011.

E-handel på mobilen
E-handel på mobilen (m-handel) er i hastig udvikling i Danmark. Danmark ligger et godt stykke over, da 16 procent har benyttet mobiltelefonen til køb af varer og tjenesteydelser. Danmark bliver kun overgået af Sverige og Polen, hvor henholdsvis 21 og 24 procent har benyttet mobiltelefonen til m-handel.

- Undersøgelsen viser at cirka 22 procent af e-butikkerne planlægger at lancere e-handel via mobiltelefon, såkaldt m-handel. Samtidig har mere end 25 procent af de unge mellem 15 og 44 år allerede benyttet mobiltelefonen til at handle med. Det ser vi som et tydeligt tegn på, at mobilhandelen står over for et gennembrud, siger Lars Juul Dalsted fra DIBS Danmark.

De danskere, som har prøvet at handle med mobiltelefonen, er betydeligt mere optimistiske omkring fremtidens m-handel end dem, der endnu ikke har prøvet det. Rejser og tjenesteydelser (eksempelvis finans-, forsikrings- og teletjenester) er de to mest populære varekategorier i relation til m-handel.

Hvad og hvorfor forbrugerne e-handler
Rejser står for cirka 36 procent af hele e-handelsmarkedet i Danmark. De næststørste kategorier er elektronikvarer, husholdningsprodukter og forbrugsgoder, som hver især står for 10 procent af den samlede e-handel. Ifølge de danske forbrugere vil den største vækst, også i fremtiden, finde sted i rejsesektoren. 23 procent tror således, at rejsesektoren har størst vækstpotentiale, når det gælder e-handel. Samtlige forbrugere, uanset land, peger på muligheden for at spare tid og penge, når de angiver hovedargumentet for at handle på nettet.

Om DIBS E-handelsindex 2011
DIBS E-handelsindeks 2011 er en statistisk rapport på 48 sider, som giver et detaljeret billede af e-handelens udvikling med specielt fokus på mobil handel. Rapporten er tilgængelig for medierne på www.dibs.dk.

Undersøgelsen blev gennemført i tredje kvartal 2011 af forskningsinstituttet YouGov og bygger på interviews med mere end 9.000 internetbrugere og 333 e-butikker i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Polen og Spanien.

For yderligere information, kontakt venligst:

Lars Juul Dalsted, salgschef i DIBS, mobil 28 10 97 00 eller e-mail lars.juul.dalsted@dibs.dk
Jacob Lange, Lange PR A/S, mobil 20 76 30 20 eller e-mail: jacob@langepr.dk

DIBS Payment Services er Nordens førende leverandør af funktionelle, sikre og innovative betalingstjenester via Internet. DIBS håndterer dagligt over 15.000 kunders transaktioner og har kontorer i Stockholm, Göteborg, Oslo og København. DIBS er børsnoteret på First North med Erik Penser bankaktiebolag som Certified Adviser.

Dokumenter og links