Anholt Havmøllepark fører nye partnere sammen

Klimapartnerskab mellem DONG Energy og Helnan International i Grenaa

I dag, onsdag den 8. september kl. 17.00, underskriver koncernchef Enan Galaly (Helnan International) og adm. direktør Anders Eldrup (DONG Energy) et klimapartnerskab i Grenaa. Partnerskabet er kædet direkte sammen med opførslen af Anholt Havmøllepark, der bliver en af de største havmølleparker i verden.

”Vi har oplevet en stor lokal åbenhed og velvilje i de indledende faser af arbejdet med havmølleparken. I dialog med Norddjurs kommune og flere lokale erhvervspartnere vil vi sikre, at dette omfattende projekt bidrager til udviklingen i området. Med den aftale, vi indgår i dag, bliver Helnan International et af de fyrtårne, som bakker op om Anholt-projektet”, siger Anders Eldrup.

For Enan Galaly falder det helt naturligt at engagere sig i projektet:

”Danmark er helt i front inden for vedvarende energi, og det er et privilegium for os at have havmølleparken i vores umiddelbare nærhed. Som hotelkæde er vi afhængige af energi hele døgnet rundt, og den skal selvfølgelig produceres så miljøvenligt som muligt. Jeg håber, at alle i Danmark vil være stolte af vores nye havmøllepark”. 

Som led i partnerskabet vil DONG Energy primært benytte sig af Helnan Marina Hotel til overnatninger i Grenaa. DONG Energy forpligter sig desuden til at gøre projektets underleverandører opmærksom på det tætte samarbejde med hotelkæden.

Partnerskabet vil desuden give Helnan International et overblik over energiforbruget, og de tiltag, der kan sikre en energieffektiv og besparende drift af bygninger og installationer. Endelig reserverer hotelkæden strøm fra Anholt-møllerne i 2013 og 2014.

FAKTA om Anholt Havmøllepark

”Anholt Havmøllepark” opføres i farvandet mellem Grenaa og Anholt. Med sine 111 møller vil parken producere 400 MW, svarende til 4 % af Danmarks elforbrug. De første møller forventes idriftsat 31. december 2012, mens hele havmølleparken forventes fuld idriftsat 31. december 2013.

Yderligere oplysninger:

Helnan International:
Maibritt Kithim
Salesmanager
4016 2429 

DONG Energy:
Morten Kidal
Pressemedarbejder
9955 9583

Dokumenter og links