De skal sikre fremtidens stabile forsyning

DONG Energy er vært, når energieksperter fra Europa samles torsdag den 15.9.

Op til fem millioner forbrugere i de sydlige amerikanske stater og nabolandet Mexico måtte undvære strømmen torsdag den 8. og fredag den 9. september. Klimaanlæggene kørte for fuldt blus i de varmeramte områder, og det skabte så store ubalancer i elnettet, at forsyningen brød sammen.

Det må ikke kunne ske i Europa. Derfor har EU lanceret programmet TWENTIES, der er det største projekt EU-kommissionen nogensinde har støttet indenfor energiområdet. TWENTIES består af seks store demonstrationsprojekter, som alle har til formål at gøre Europa i stand til at nå sin målsætning om 20% vedvarende energi i 2020.

Den årlige TWENTIES-konference afholdes i København d. 15. ved projektets generalforsamling. Her mødes de 26 energiselskaber, der deltager i TWENTIES. Overskriften for konferencen er:
THE FUTURE ENERGY SYSTEM
se mere på: www.twenties-project.eu

Grøn energi er udfordringen
Paradoksalt nok kommer den største trussel mod vores stabile forsyning fra de stadigt stigende mængder grøn strøm.

”Vi er nødt til at kunne lukke gabene mellem de meget høje toppe og de dybe dale, der opstår i elforsyningen, når vinden blæser kraftigt eller løjer af. Vi skal kunne levere energien, når den bliver efterspurgt,” konstaterer Ivan Kristian Pedersen, der står i spidsen for konferencen og for DONG Energy’s TWENTIES-projekt, Power Hub.

DONG Energy har teknologien - Power Hub
DONG Energy præsenterer sin nye Power Hub-teknologi på konferencen.

”Power Hub er et avanceret it-system, der gør det muligt at skrue op og ned for efter-spørgslen og elproduktionen, og det er afgørende vigtigt at kunne i fremtiden”, fortæller Ivan Kristian Pedersen .

Power Hub-systemet kan tænde eksterne og lokale el-leverandørers produktion, når behovet melder sig - for eksempel, når vinden lægger sig. Og tilsvarende kan systemet slukke for udvalgte enheder, når efterspørgslen efter el er stor. Med andre ord vil DONG Energy låne og opspare energi med hjælp fra sine kunder:

”Det kan eksempelvis dreje sig om selskabers nødgeneratorer, som vi vil kunne tænde og koble på elnettet fra centralt hold. Og det kan være kølediske i supermarkederne, som ikke behøver at køre 24 timer i døgnet” siger Ivan Kristian Pedersen.

Yderligere oplysninger
DONG Energy’s presseafdeling

Morten Kidal
9955 9583

 

 

Dokumenter og links