Djursland markerer sig på grønt landkort

Klimapartnerskab mellem Norddjurs Kommune, Grenaa Havn og DONG Energy

Norddjurs Kommune, Grenaa Havn og DONG Energy indgår i dag klimapartnerskab. Aftalen underskrives på Rådhuset kl. 14.00 Norddjurs Kommune og Grenaa Havn har en klar ambitionen om at markere sig som aktive spillere, der finder nye veje i arbejdet med at gøre en forskel for klimaet. Derfor underskrives der i dag en aftale om partnerskab med DONG Energy. ”Vi vil gøre en stor indsats for at udvikle Grenaa Havn, reducere energiforbruget i vore kommunale bygninger og støtte udbygningen af vedvarende energi”, siger borgmester Torben Jensen, Norddjurs Kommune. Om elementerne i partnerskaber siger Torben Jensen: ”Vi håber, vi kan bidrage til, at DONG Energy opfører havvind-mølleparken Anholt. Det er der spændende beskæftigelsesmuligheder i for Djursland. Derfor vil vi gerne forpligte os til at købe CO2-neutral strøm fra parken, og vi vil ligeledes se på mulighederne for at anvende Grenaa Havn til udskibning af materialer ved etablering af de nye møller”. Anders Eldrup, adm. direktør i DONG Energy, siger om partnerskabet: ”Vi har indgået 30 aftaler af denne type, og der kommer hele tiden nye gode ideer i dialogen om partnerens individuelle behov og strategier”. Som noget nyt i arbejdet med partnerskaber tilbyder DONG Energy eksempelvis for første gang at udvikle værktøjer, der kan hjælpe kommunen med at indbygge klimahensyn ved udarbejdelse af nye lokalplaner. Der er også planer om at anvende den klimavenlige LED-teknologi i gadebelysning og engagere medarbejdere til at udbrede viden om klima og energi. Dette skal ske via teambuilding-arrangementer for relevante medarbejdere i kommunen. Endelig vil partnerne også vurdere, hvordan varmeplanlægningen i Grenaa bedst kan optimeres, herunder mulighederne for at understøtte produktion af bioethanol. Yderligere information: Miljø- og teknikdirektørAnders Brinch Larsen Norddjurs Kommune anbl@norddjurs.dk Tlf. 2137 5574 Pressemedarbejder Morten Kidal DONG Energy morki@dongenergy.dk Tlf. 9955 9583

Dokumenter og links