DONG Energy bliver en del af ClimateCircle

DONG Energy indtræder i Climate Circle-samarbejdet og vil bidrage med omfattende erfaring og viden inden for vedvarende og bæredygtig energi. ClimateCircle er et offentligt-privat partnerskab, der er dannet med det formål at sikre, koordinere og udbygge samarbejdet mellem Holstebro kommune og virksomhederne omkring Nupark i Holstebro for at øge anvendelsen af vedvarende energi. Holstebro Kommune har som initiativtager taget et indledende skridt til at skabe øget erhvervsvækst i området. Udgangspunktet var den unikke samling af kompetencer der er i området, som har bevirket at kommunen har højeste andel af vedvarende energi (45 %) i Region Midtjylland. Sammen med de lokale affalds- og forsyningsvirksomheder blev ClimateCircle opstartet for at accelerere den positive udvikling. De deltagende virksomheder er anerkendte for deres viden inden for udvikling, etablering og drift af bæredygtig energi. Med DONG Energy’s indtræden i styregruppen for ClimateCircle er hele værdikæden fra affald til energi nu repræsenteret. Dermed er et decideret ”cleantech cluster” etableret inden for ”waste-to-energy” sektoren. ”DONG Energy er et ledende nordeuropæisk energiselskab. Vi forventer at få stor gensidig nytte af DONG Energy som partner, og glæder os til at vise vi kan gøre en forskel sammen til gavn for klimaet og lokalområdet.” udtaler ClimateCircle’s manager John Sohn. ”Fra DONG Energy’s side er vi glade for at kunne understøtte den vedvarende energiudvikling i lokalområdet og ser frem til et konstruktivt samarbejde med kommunen og virksomhederne i Climate Circle,” udtaler Niels Bergh-Hansen, koncerndirektør i DONG Energy. Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til: John Sohn, ClimateCircle, +45 2367 2268 Andreas Krog, Media Relations, DONG Energy +45 9955 2023 Fakta: ClimateCircle er et offentligt-privat samarbejde mellem aktører inden for energiområdet og har til formål at koordinere og udbygge samarbejdet om at øge anvendelsen af vedvarende energi samt profilere kernekompetencer og vedvarende energianlæg med henblik på at tiltrække fremtidige kunder, investorer og medarbejdere og derved skabe grundlaget for erhvervsrelateret vækst. Hovedaktørerne i ClimateCircle er: Holstebro Kommune DONG Energy Region Midt Vestforsyning A/S nomi i/s Nupark s.m.b.a. Måbjerg Bioenergy Drift A/S

Abonner