DONG Energy har ansøgt om at tilbagelevere ikke udnyttede geotermiske områder til den danske stat

DONG Energy ønsker at fremskynde tilbageleveringen af de områder, som selskabet ikke anvender til efterforskning og indvinding af geotermisk energi. DONG Energy fik en såkaldt eneretsbevilling i 1983 og har indtil nu leveret knapt to tredjedele af områderne tilbage. Eneretten til den resterende del udløber i 2013. Det er de ikke udnyttede områder i bevillingen, som DONG Energy nu ønsker at levere tilbage til staten.

Med ansøgningen om en hurtigere tilbagelevering af eneretten skabes der mulighed for, at interesserede kommuner og fjernvarmeselskaber selv kan få adgang til at undersøge potentialet for udnyttelse af geotermisk varme.

Energistyrelsen skal nu tage stilling til DONG Energy's ansøgning om at tilbagelevere eneretten.

DONG Energy’s eksisterende boringer i Thisted, et mindre område ved Aars-boringen samt DONG Energys deltagelse i Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS), der driver anlægget på Amager, påvirkes ikke af denne beslutning. Vedrørende det igangværende projekt i Sønderborg er der indgået en hensigtserklæring om overdragelse af DONG Energy’s ejerandel til Sønderborg Fjernvarme.

 

Yderligere oplysninger:

Media Relations

Andreas Krog

+45 9955 2023

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com