DONG Energy og Amagerforbrænding styrker arbejdet med at omdanne husholdningsaffald til brændstof

Efter tre et halvt års succesfuld udvikling tager DONG Energy og Amagerforbrænding nu projektet REnescience ind i næste fase. - En biovæske lavet på husholdningsaffald er klar til at blive til fremtidens brændstof.

 

Efter tre et halvt års succesfuld udvikling tager DONG Energy og Amagerforbrænding nu projektet REnescience ind i næste fase. - En biovæske lavet på husholdningsaffald er klar til at blive til fremtidens brændstof.

Hidtil har et mindre forsøgsanlæg været i drift på Amagerforbrænding, og de gode resultater herfra danner baggrund for, at parterne i dag underskriver en hensigtserklæring om etableringen af et fuldskala demonstrationsanlæg med en årlig kapacitet på omkring 80.000 ton. Det svarer til mellem otte og 10 ton husholdningsaffald i timen.

”Vi har vist, at processen virker,” siger afdelingsleder Erik Ravn Schmidt fra DONG Energy. ”Nu bliver det alvor, og vi skruer voldsomt op for kapaciteten. Det er rigtig spændende det her, og vi får virkelig afprøvet REnesciences potentiale.” 

REnescience-anlægget anvender en enzymbaseret teknologi, der sorterer affaldet og omdanner den organiske del til en brunlig flydende væske, der kan bruges til produktion af alt fra biogas til el og varme. De to parter driver projektet sammen, hvor DONG Energy har retten til salg og markedsføring af procesteknologien, mens Amagerforbrændingen forsyner anlægget med affald og står for den efterfølgende sortering af glas, metaller og plast.

Samtidig med fuldskala-anlægget går Amagerforbrænding og DONG Energy i gang med biogasforsøg hos Forskningscenter Foulum ved Viborg, hvor biovæskens muligheder testes.

Både med henblik på at optimere produktionen af biogas, men også det flydende restprodukt analyseres som gødning.    

”REnescience repræsenterer et teknologi-spring i affaldsbehandlingen. Nu er det enzymerne der sørger for sorteringen, og vi får dannet et nyt produkt, som kan bruges til flere forskellige ting end de eksisterende behandlingsteknologier kan”, siger direktør Ulla Röttger, Amagerforbrænding.

 

REnescience

REnescience referer til en sammensmeltning af ”Renewables, Science and Renaissance of the energy system”. Kernen i REnescience-projektet er en kontinuerlig enzymbehandling af husholdningsaffald ved lav temperatur. Biovæsken vil ikke ændre sig - selv under længere tids opbevaring i en lagertank, og dens sammensætning medfører, at der er flere muligheder for at efterbearbejde produktet til f.eks. biogas eller bioethanol. Enzymbehandlingen af husholdningsaffaldet omsætter organisk materiale til væskeform (biovæske), hvorved denne kan adskilles fra den uorganiske fraktion. Uorganisk materiale så som plastik, metal, tekstil og glas bliver ikke påvirket af enzymbehandlingen og kan derfor sorteres fra og genanvendes eller nyttiggøres til el- og varmeproduktion.

 

 

For yderligere information:

DONG Energy                                            Amagerforbrænding

Media Relations                                          Kommunikationschef

Andreas Krog                                             Vivi Nør Jacobsen

+ 45 99 55 20 23                                         + 45 32 68 93 00

 

 

 

Dokumenter og links