DONG Energy og KPMG i nyt strategisk samarbejde

Styrker tilbud til virksomheder, kommuner og organisationer, der har indgået klimapartnerskab

DONG Energy’s cirka 120 klimapartnere sparer hvert år omkring 100 millioner kilowatt-timer i kraft af en bevidst indsats for et effektivt energiforbrug. Nu forstærker energiselskabet arbejdet med at rådgive og hjælpe klimapartnerne i tæt samarbejde med revisionshuset KPMG. Målet er at forene det bedste af to verdener og afsøge løsninger inden for bl.a. dokumentation og rapportering af energibesparelser og klimaeffekt.

Styrker langsigtet forretningsværdi
Det nye samarbejde skal sikre DONG Energy’s nuværende og fremtidige klimapartnere den størst mulige langsigtede forretningsværdi af deres indsats inden for klima og energi.

”Vi ser frem til samarbejdet med KPMG. Vi kan drage nytte af KPMG's ind-gående erfaring med internationale standarder, udarbejdelse af grønne regnskaber og rapportering ift. årsregnskabsloven. Samtidig betragter vi dem som en af de førende inden for bl.a. CSR,” siger Allan Schefte, markedsdirektør i DONG Energy.

Ny forretningsmæssig løsning
For KPMG giver samarbejdet mulighed for at supplere de eksisterende rådgivningsydelser med DONG Energy’s kompetencer inden for energi-rådgivning.

"Det er en ny trend, at virksomheder på tværs af sektorer, går sammen om at skabe forretningsmæssige løsninger på klimaområdet. Som revisions- og rådgivningsfirma kan KPMG komplementere DONG Energy's klimapartner-koncept. Samtidig vil vi gerne supplere vores rådgivning om udvikling af klimastrategier med DONG Energy's energirådgivning, der har et rigtig godt ry," siger Lone Gjørret, Director i KPMG's Climate Change & Sustainability service.

Energibesparelser - med styrket dokumentation og rapportering
Samarbejdet vil give virksomheder, kommuner og organisationer, der er klimapartnere med DONG Energy, lettere adgang til at forankre indsats for klima, energi og ansvarlighed i deres forretningsmodel og virksomhedsledelse. Ydelsen fra KPMG og DONG Energy omfatter bl.a.:           

  • Verifikation af energidata af en ekstern part for at opnå større troværdighed om virksomhedens data.
  • Rådgivning om udvikling af klimastrategi og klimaledelse med afsæt i DONG Energy's erfaring inden for energirådgivning.
  • Rådgivning om ekstern rapportering om energi og andre CSR-forhold for at opnå større værdi af klimapartnerskabet.

Kredsen af virksomheder og kommuner, der har indgået klimapartnerskab med DONG Energy omfatter bl.a. Novo Nordisk, Novozymes, KMD, Codan og Rockwool, kommuner som eksempelvis Fredericia og Kalundborg samt Tivoli, Zoologisk Have og Premier Is

For yderligere information, kontakt:

KPMG's Climate Change & Sustainability service
Director Lone Gjørret
73 23 31 20
E-mail: lgjoerret@kpmg.dk

DONG Energy Media Relations
Morten Kidal
+45 9955 9583
E-mail: morki@dongenergy.dk.

Abonner