DONG Energy øger gennemsigtigheden i arbejdet med samfundsansvar

Lær mere om DONG Energy's ansvarlighedsarbejde

For andet år i træk rapporterer DONG Energy på sin ansvarlighedsindsats i årsrapporten. Udover dette lancerer DONG Energy i dag et nyt ansvarlighedssite, der går i dybden med DONG Energy's ansvarlighedsarbejde, indsats og resultater.

"På det nye ansvarlighedssite tager vi et afgørende skridt i arbejdet med virksomhedens samfundsansvar. Målet er at øge gennemsigtigheden i forhold til hvordan vi prioriteter vores indsats, og hvordan vi arbejder med de udfordringer vi har," siger Louise Münter, Director of Media and Stakeholder Relations i DONG Energy.

På sitet kan man bl.a. læse mere om, hvordan DONG Energy forholder sig til energibranchens udfordringer, involverer sine interessenter i arbejdet med ansvarlighed, klikke sig igennem koncernens væsentlighedsvurdering af ansvarlighedsemner, og se hvordan DONG Energy rapporterer på UN Global Compact,

I 2010 opnåede DONG Energy blandt andet følgende resultater:

  • I 2010 reducerede koncernen CO2-udslippet med 50 g. pr. produceret kWh bl.a. gennem reduktion af kulforbruget, opførelse af nye vindmølleparker samt øget forbrug af biomasse.
  • Anvendelsen af CO2-neutrale brændsler steg til 19 pct. mod 15 pct. i 2009. CO2-udledningen pr. produceret energienhed el og varme udgjorde 524 g/kWh i 2010 mod 574 g/kWh i 2009.
  • Den kvotebelagte udledning af CO2 fra kraftværkerne udgjorde 11,6 mio. tons i 2010 mod 11,8 mio. tons i 2009, og blev dermed reduceret pa trods af, at både el- og varmeproduktionen steg i 2010 på grund af den kolde vinter.
  • DONG Energy’s kunder opnåede i 2010 besparelser pa 342 GWh, svarende til elforbruget i ca. 90.000 husstande. DONG Energy har bidraget til besparelserne gennem energirådgivning og klimapartnerskaber med mere end 60 store erhvervsvirksomheder, kommuner, boligselskaber og organisationer, samt udvikling af nye løsninger til private husstande.
  • Antallet af arbejdsulykker med fravær faldt med mere en 30 pct. DONG Energy havde den laveste ulykkesfrekvens i 2010.
  • Det fastsatte mål for ulykkesfrekvensen i 2010 var 6,2 og i 2011 har koncernen et mål pa 5,2.
  • Vi har reduceret arbejdsrelaterede lidelser med 39 pct. og vores aktiviteter har bidraget til en lav fraværsprocent på 2,4 dage pr. medarbejder.

Frem til 2020 er det målet at halvere CO2-udledningen pr. produceret kWh fra DONG Energy’s el- og varmeproduktion. Målet er at reducere udledningen med 85 pct. inden 2040, målt i forhold til 2006. I 2010 var CO2-udledningen 524 g CO2/kWh, hvilket er lidt forud for reduktionsplanen. Besøg www.dongenergy.com/da/ansvarlighed og se hvordan.

 

For yderligere information, kontakt:

DONG Energy, Media Relations
Helene Aagaard

+45 9955 9330
helaa@dongenergy.dk

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for ca. 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se dongenergy.com.

Dokumenter og links