DONG Energy's biomasseomstilling bidrager til stigningen i det vedvarende energiforbrug

Bare mellem 2009 og 2010 steg forbruget af biomasse på DONG Energys værker med næsten 53 pct.

Forbruget af vedvarende energi steg i 2010 med 14 pct. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2010. DONG Energy står for halvdelen af stigningen i forbruget af vedvarende energi i 2010.

Det er særligt på biomasse, at DONG Energy har bidraget. Siden 2006 er biomasseforbruget øget med 60 pct. Bare mellem 2009 og 2010 steg forbruget af biomasse på DONG Energys værker med næsten 53 pct.

Stigningen tegner sig for næsten halvdelen af den stigning, som Energistyrelsen fremlægger i deres energistatistik i dag.

"Det er godt at se, at vores strategi om omstilling til biomasse gør sig gældende. Biomasse er sammen med vindkraft og naturgas de fokusområder, der sikrer en omstilling til ren og stabil energi samtidig med, at der er forsyningssikkerhed," siger Anders Eldrup, adm. direktør i DONG Energy.

Ifølge Energistyrelsen voksede vedvarende energis andel af bruttoenergiforbruget fra 17,5 pct. i 2009 til 19,3 pct. i 2010.

Fakta

Ifølge Energistyrelsen steg energiforbruget med næsten 20 PJ i 2010, hvoraf biomasse og vindkraft tegner sig for hhv. 14,8 PJ og 3,9 PJ. Mellem 2009 og 2010 steg DONG Energy's forbrug af biomasse fra 17 PJ i 2009 til 26 PJ i 2010 - en stigning på 9 PJ, svarende til 52,9 pct.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Helene Aagaard

+45 9955 9330
helaa@dongenergy.com

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se dongenergy.com.

Dokumenter og links