DONG Energy samler sine elkunder i ét netselskab

Skal skabe øget gennemsigtighed og enkelhed for kunderne

DONG Energy’s eldistribution har hidtil været drevet af tre elnetselskaber. Selskaberne har stået for drift af elnettet i hvert sit netområde - City, Nordsjælland og Frederiksberg. Nu sammenlægges elnetselskaberne og netområderne. Der bliver således et selskab, DONG Energy Eldistribution, der driver nettet i hele området. Sammenlægningen medfører en harmonisering af den nettarif, som alle DONG Energy’s eldistributionskunder betaler. Nettariffen er betaling til netselskabet for transport af strømmen gennem nettet, og som følge af en række forhold vil tariffen falde i 2010. ”Jeg håber, at sammenlægningen vil skabe øget gennemsigtighed og enkelhed for kunderne. Desuden bliver det muligt for os at forenkle en række interne processer såsom administration og it- og systemdrift”, siger koncerndirektør Lars Clausen. Betalingsforløb ændres Med start i 2010 vil DONG Energy ændre tidspunktet for, hvornår a conto-regningen betales. I dag betales efter forbruget har fundet sted. Betalingen vil blive rykket cirka to måneder frem. ”Efter årsskiftet vil vi løbende sende breve til alle kunder, der betaler a conto. I brevet fortæller vi om det ændrede betalingsforløb. Vores kunder vil gradvist modtage elregningen tidligere end normalt fra medio 2010, og omlægningen er endeligt afsluttet i foråret 2012. Årsopgørelserne fra marts 2010 og frem vil give overblik over det ændrede betalingsforløb”, forklarer Lars Clausen. Yderligere information: DONG Energy Morten Kidal 9955 9583

Abonner

Dokumenter og links