DONG Energy skal balancere mellem forsyningssikkerhed og klimaudfordring

Klimaudfordringen og forsyningssikkerheden er ikke kun en national udfordring, men en global udfordring og har betydning for os alle. Vores nabolande Tyskland og Storbritannien står overfor en enorm udfordring, fordi et meget stort antal gamle, udslidte og ineffektive kraft- og atomværker skal erstattes inden for få år.

Klimaudfordringen og forsyningssikkerheden er ikke kun en national udfordring, men en global udfordring og har betydning for os alle. Vores nabolande Tyskland og Storbritannien står overfor en enorm udfordring, fordi et meget stort antal gamle, udslidte og ineffektive kraft- og atomværker skal erstattes inden for få år.


Et kraftværk bygget af DONG Energy kan være med til at sikre energiproduktionen og samtidigt reducere den samlede udledning af CO2 i Europa. Det, synes vi, er sund fornuft. Derfor undersøger vi nu mulighederne for etableringen af multibrændselskraftværker i både Tyskland og Storbritannien.


I Storbritannien vil man inden 2020 skulle lukke, hvad der svarer til en fjerdedel af landets energiforsyning i dag. Dette behov kan vedvarende energikilder, som vind, ikke dække alene, og fornuftig brug af kul og biobrændsel i energiforsyningen kommer derfor til at spille en vigtig rolle i sikringen af forsyningssikkerheden, samtidigt med at vi i resten af Europa også omstiller energi-sektoren til mere CO2-venlige produktions-metoder.


DONG Energy er en af verdens førende energiselskaber, når det kommer til bygning af effektive multibrændsels-kraftværker og kan derfor byde ind med ekspertise og erfaring i Danmarks nabolande.


20 procent mere effektivt
I Tyskland pågår miljøbehandlingen i øjeblikket i forbindelse med, at DONG Energy undersøger muligheden for at bygge et 1.600 MW højeffektivt multibrændselskraftværk i Greifswald i Nordtyskland. Et multibrændsels-kraftværk, som det der overvejes opført, vil udnytte kullene 20 procent mere effektivt end gennemsnittet af de tyske kulkraftværker. Det betyder, at udledningen af CO2 i forhold til den producerede energimængde vil være tilsvarende lavere.


DONG Energy har derudover sikret sig en grundoption i nærheden af Emden ved den tyske vestkyst.

I Storbritannien har DONG Energy netop indgået et joint venture-samarbejde med engelske Peel Energy og vil i løbet af den kommende måned gennemføre en række drøftelser med lokalsamfund og myndigheder, for at undersøge muligheden for at udvikle et højeffektivt 1.600 MW multibrændsels-kraftværk i Hunterston, der ligger vest for Glasgow i provinsen North Ayrshire i Skotland.


På grund af lukning af ældre kulkraftværker, der ikke lever op til dagens miljøkrav, forventes der i Skotland, indenfor de næste 6-8 år at opstå en situation med mangel på energiproduktion. Et højeffektivt multi-brændsels-kraftværk vil udnytte brændslet 10-15 procent mere effektivt end nuværende kraftværker i Skotland, og derved medføre en reduktion af CO2-udledningen i størrelsesordenen 20-30 procent.


Planen for bygningen af kraftværket inkluderer forberedelsen af Carbon, Capture and Storage (CCS). Dermed kan kraftværket, når CCS-teknologien er færdigudviklet, blive udbygget med CO2-opsamling, der vil gøre det muligt at rense og opsamle op til 90 procent af CO2’en i røggassen.

For alle projekter gælder, at de er i en undersøgelsesfase, som kan tage adskillige år, og at der endnu ikke er truffet endelig investeringsbeslutning og derfor heller ikke er truffet nogen beslutninger om opførsel af de ovennævnte projekter.

Fakta:


Tyskland
20 GW atomkraft skal fases ud og det tyske miljøministerium vurderer, at det vil ske endeligt omkring 2022. Det svarer til 16 pct af den samlede kapacitet på 129 GW. Cirka halvdelen vil være lukket inden 2015. 42 procent af den installerede kulkapacitet er mere end 30 år gammel. Der er 53 GW kulkraft i Tyskland. 42 procent svarer til ca. 22 GW eller ca. 17 procent af den samlede installerede kapacitet - altså ca. 13 GW kulkraft.

Det betyder, at mindst 33 GW atom- og kulkraft skal erstattes inden 2020.


UK
National Grid (den britiske pendant til Energinet.dk) vurderer, at 12 GW kulkraft og 4 GW atomkraft vil lukke inden 2020. Det er en fjerdedel af den samlede installerede effekt i dag.


DONG Energy
En analyse fra PriceWaterhouse Coopers af de europæiske kulkraftværker viser, at DONG Energy er nummer et på effektiv kulfyring og nummer to, når det gælder om at have det laveste CO2-udslip i Europa.


CO2-udledningen fra kulkraftværker kunne reduceres med 30 pct. på verdensplan, hvis eksisterende værker blev erstattet med moderne, danske kulkraftværker. CO2-emissionen pr. produceret MWh falder, når kullene udnyttes bedre, dvs. virkningsgraden stiger. Se figur 6 side10 i DONG Energy's Ansvarlighedsrapport 2006.


DONG Energy er verdensførende inden for udvikling af CO2-reducerende energiproduktion og har bygget 5 ud af 10 af verdens største offshoreparker. Vi har reduceret CO2-udslippet i vores produktion med 30 pct fra 1990-2007 pr. produceret kilowatt. 15 procent af vores energiproduktion kommer fra vind. På verdensplan kommer kun 1 procent fra vind.


Vi har i år vundet flere internationale priser, der viser at vi går foran - også foran de store, når det gælder udvikling og forskning for at sikre en sikker, stabil og CO2-venlig energi-produktion, og der bliver kigget på os og vores kompetencer, når der skal ses på, hvordan man reducerer CO2-udslippet i energiproduktionen.

Abonner