DONG Energy udbyder energibesparelser

Som det første energiselskab sender DONG Energy nu en del af sin energispareindsats i udbud. Det drejer sig om 5 millioner kilowatt-timer.

Der er et markant politiske ønske om, at energiselskaber, virksomheder, kommuner og offentlige institutioner sparer på energien. Som følge af en politisk aftale er sparekravet til energiselskaberne således fordoblet i 2010.

Sparer det årlige forbrug på Frederiksberg
”Vi skal kunne dokumentere, at vi har fundet og gennemført besparelser hos vores kunder svarende til 300 mio. kilowatt-timer i år. Det er lige så meget som det årlige forbrug på Frederiksberg”, fortæller markedschef Allan Schefte.

Energiselskaberne har gennem mange år hjulpet deres kunder med at spare, og nu skal spareindsatsen i stigende grad involvere eksterne aktører. Derfor laver DONG Energy, som det første energiselskab i Danmark, et udbud på
5 mio. kilowatt-timer.

Handel med besparelser
”Vi er meget aktive ude hos kunderne, og vi kan altid reducere energiforbruget mellem 5 og 30 procent. Denne indsats supplerer vi gerne ved et samarbejde med en professionel partner. Vi håber, at der er et marked for at købe og sælge sparede kilowatt-timer, og at man på den måde, kan få endnu flere til at engagere sig i arbejdet med at spare på energien”, siger Allan Schefte.

Rådgivende ingeniørfirmaer, bygmestre og vvs- og el-installatører, der gennemfører nye energispareprojekter for virksomheder og kommuner, vil frem til den 28. juni kunne aflevere ansøgning om prækvalifikation til udbuddet. Fristen for aflevering af tilbud er den 16. august.

Udvælgelseskriterier, kravspecifikation, formkrav, tidsplan og andre detaljer omkring udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet, der fremsendes elektronisk til interesserede tilbudsgivere.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder Morten Kidal
9955 9583

Dokumenter og links