DONG Energy udfører seismik i Thy

DONG Energy håber at finde dokumentation for olieforekomster i Thys undergrund. Derfor skal undergrunden kortlægges, og det kan føre til midlertidige gener for beboerne i form af begrænset adgang til visse vejstrækninger og i perioder støj.

DONG Energy håber at finde dokumentation for olieforekomster i Thys undergrund. Derfor skal undergrunden kortlægges, og det kan føre til midlertidige gener for beboerne i form af begrænset adgang til visse vejstrækninger og i perioder støj. Startskuddet til olieefterforskningen var to fiskere på arbejde, der fik deres garn fedtet ind i en klistret masse, som viste sig at være olie. DONG Energy undersøger nu undergrunden for at blive klogere på, om der er tilstrækkeligt med olie til, at den har økonomisk betydning. De kommende aktiviteter er dog med forbehold for, at projektet godkendes af Energistyrelsen. Seismik – hvor, hvordan og hvornår? I perioden fra midt i september til sidst i oktober udfører Rambøll seismik for DONG Energy. Seismik betyder, at undergrunden kortlægges med lydbølger, så man får en bedre viden om dens struktur. Seismikken udføres dels på en 15 km. lang strækning af stranden, dels en strækning på 15 km. på Kystvejen (181) og dels på nogle af de mindre veje, der forbinder stranden og Kystvejen. Seismik foretages ved, at en landrover med trailer trækker et 225-meter langt kabel efter sig. På kablet er fastgjort måleinstrumenter. Landroveren kører med 250-400 m/time og stopper for hver 10 m. for at gennemføre en måling. Ved hvert stop, sættes en vibratorplade ned på vejen som sender lydbølger ned i undergrunden. Lydbølgerne reflekteres på de geologiske lag i undergrunden og opfanges herefter af måleinstrumenterne på kablet. DONG Energy vil uddele faktaark i lokalområdet, der fortæller, hvor seismikken finder sted. Dermed kan beboerne planlægge ud fra, hvilke vejstrækninger der enten ikke kan benyttes, eller hvor en længere transporttid bør påregnes. Hensyn til fuglebestanden: Tidspunktet for seismik er fastlagt ud fra, at omgivelserne skal påvirkes mindst muligt. Særligt fuglelivet er der taget hensyn til. Fx yngler tinksmeden i juli og forekommer i øvrigt især i forårs-træktiden, ligesom tranen yngler i marts-juli. For de fleste andre ynglefugle er den planlagte periode for seismik heller ikke i konflikt med yngleperioderne. For yderligere information, kontakt: Media Relation Ulrik Frøhlke +45 9955 9560

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links