DONG Energy vil mødes til offentlig dialog med Greenpeace

DONG Energy vil gerne mødes til en offentlig dialog med Greenpeace om, hvordan vi når vores fælles mål om at eliminere CO2-udledningen i energiproduktionen.

Miljøorganisationen Greenpeace har i flere af landets aviser i dag indrykket stort opslåede artikler om DONG Energy og selskabets brug af kul i energiproduktionen. Organisationen opfordrer her DONG Energy til at præsentere en plan, som kan realisere afviklingen af kul i vores energiproduktion. Det vil vi gerne, og vi vil også meget gerne invitere Greenpeace til et offentligt møde, hvor vi konstruktivt kan diskutere vores fælles mål om at reducere CO2-udledningen og på sigt eliminere den.

DONG Energy er verdensførende inden for udvikling af CO2-reducerende energiproduktion. Vi har reduceret CO2-udslippet i vores produktion med 30 procent fra 1990-2007 pr. produceret kilowatt.

"Af Greenpeace-annonce fremstår det som om, DONG Energy ikke ønsker at reducere CO2 i energiproduktionen. Det kunne ikke være mere forkert. DONG Energy har ikke noget specielt ønske om at bruge kul eller andre fossile brændsler. Men man kan ikke omstille energiforsyningen fra år til år, og vi synes, at vi som Danmarks største energiselskab har et ansvar for at sikre, at der er strøm i kontakten. Det gør vi på den mest ansvarlige måde, vi kan, og vi er stolte af at drive Europa's mest effektive kraftværker, mens vi arbejder på at omstille energiforsyningen," siger DONG Energy's adm. direktør Anders Eldrup.

DONG Energy har bygget fem ud af verdens ti største offshoreparker, og vil tredoble den vedvarende energiproduktion frem til 2020. På nuværende tidspunkt kommer 15 pct. af DONG Energy's energiproduktion fra vind. Til sammenligning kommer kun en procent af energiproduktionen på verdensplan fra vind.

"Det er korrekt, at vi undersøger muligheden for at bygge højeffektive multibrændselsværker i udlandet, og det kan måske for nogle virke modsigende, når vi siger, at vi arbejder på at reducere CO2-udledningen. Men vi gør det, fordi landene omkring os står overfor en kæmpe udfordring, når det kommer til at sikre landenes forsyning inden for en kort årrække. Det skyldes, at gamle og udtjente kulkraft- og atomkraftværker falder for alder og miljøbegrænsninger, og faktum er, at CO2-udslippet på verdensplan ville blive reduceret med 9 pct., hvis alle kraftværker var lige så effektive, som den teknologi DONG Energy råder over," siger Anders Eldrup.

DONG Energy er dermed helt enige med Greenpeace om, at CO2-udslippet skal elimineres og vil også gerne sikre, at der kan produceres den strøm og varme, som der er behov for. Det arbejder DONG Energy på hver dag. Derfor vil selskabet gerne invitere Greenpeace til en offentlig og konstruktiv dialog om, hvordan vi når målet.


For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Louise Münter
+45 9955 9662

Abonner

Dokumenter og links