Flyt bare mit elforbrug

Elkunder med varmepumpe er mere fleksible end forventet, og de kan være med til at løse fremtidige udfordring for elnettet. Det viser resultaterne af den første test på området - DONG Energy’s eFlex.

I gennem et år har DONG Energy og 75 husstande med varmepumpe afprøvet mulighederne for at flytte elforbrug væk fra perioder, hvor elnettet er mest belastet.

”Vi har haft behov for mere viden, fordi vi står over for store forandringer inden for såvel forbrug som produktion af el. Mængden af vindenergi i elnettet vil stige markant de kommende år, og samtidig vil elforbruget vokse i takt med, at elbiler udbredes, og varmepumper erstatter oliefyr”, forklarer Knud Pedersen, Vice President i DONG Energy.

Testen er således et led i arbejdet med at stimulere et mere intelligent og fleksibelt elforbrug. Nyudviklet IT-udstyr, en social medieplatform og antropologer har været med til at skaffe mere viden om, hvad der skal til for, at elkunder vil flytte deres elforbrug.

Lovende resultater
Resultatet af testen viser, at der er et stort potentiale i at gøre varme-pumper til en del af løsningen på de udfordringer, der opstår ved stigende elforbrug og mere svingende produktion fra vedvarende energikilder.

”Det er lykkedes at flytte cirka halvdelen af forbruget væk fra perioder med høj belastning af nettet, og det er altovervejende de svingende elpriser og nettariffer, der stimulerer fleksibiliteten. Helt som forventet er fleksibiliteten fra varmepumper faldende jo koldere det er. Selv i de koldeste perioder, hvor vi også har den hårdeste belastning af elnettet, ser vi dog betydelig fleksibilitet fra varmepumperne i eFlexprojektet”, konkluderer Knud Pedersen.

Teknologi og varierende priser
De 75 husstande har fået installeret nyudviklet home automation-udstyr fra firmaet GreenWave Reality. Udstyret kan styre forbruget ud fra flere parametre, bl.a. nettariffen, spotprisen på elmarkedet, andelen af grøn strøm i nettet og ønsker til opvarmning af hjemmet. Dermed kan man se, hvordan kunderne vælger at blive styret, f.eks. om de vil spare på strømmen på de tidspunkter, hvor der er højere priser, om de lægger vægt på at bruge strømmen på de tidspunkter, hvor vindmøllerne blæser mest, eller om de prioriterer fuld komfort højest.

Udstyret giver kunderne overblik over deres forbrug, og samtidig får de mulighed for at kommunikere med hinanden og med elnetselskabet gennem en social medieplatform. Antropologer har fulgt udvalgte familier og gennemført kvalitative interviews. Der er lavet forsøg med nettariffer varierende fra 0-80 øre, så den samlede el-pris i perioden har varieret fra cirka 1,5 krone per kilowatt-time til mere end 4 kroner.

Et prissignal til kunden er ikke nok
Knud Pedersen siger uddybende, at der ligger en række opgaver forude, hvis potentialet i testen og det fleksible elforbrug skal realiseres:

”Testen viser, at det ikke er tilstrækkeligt blot at kunne sende et prissignal til kunderne. Der vil blive behov for at kunne ind- og udkoble udvalgte grupper af forbrugere tidsforskudt i en større portefølje, og det kræver avancerede nye løsninger. Derfor vil vi søge dialog med kommercielle aktører, der ser en forretning i at udvikle nye services og koncepter, der skaber værdi hos kunderne. Og der bliver behov for øget samarbejde mellem de mange elnetselskaber i Danmark, så vi får et endnu bedre grundlag for at sætte værdi på det fleksible elforbrug.

Supplerende fakta:

  • Der er lavet forsøg med nettariffer varierende fra 0 til 80 øre pr. kilowatttime
  • Projektet løber i 2011-2012
  • eFlex er et projekt under DONG Energy Eldistribution
  • GreenWave Reality leverer Home Automation udstyret - se mere på www.greenwavereality.com (http://www.greenwavereality.com/)
  • Antroprologerne.com står for den kvalitative undersøgelse - se mere på www.antropologerne.com (http://www.antropologerne.com/)

Yderligere oplysninger:

DONG Energy
Morten Kidal
Presseafdelingen
9955 9583

 

 

Dokumenter og links