Frosten påvirker forbrug og elpris

Men som almindelig elkunde er der ingen grund til panik

Meget tyder på, at frosten har bidt sig fast, og kulden får energiforbruget i vejret. Den stigende efterspørgsel er med til at presse spotprisen på el. Men det påvirker ikke forbrugerens elpris her og nu, lover DONG Energy: ”Priserne på den nordiske energibørs Nord Pool stiger kraftigt i disse dage, men det er alene erhvervskunder med timemålere, der påvirkes her og nu. Og der er tale om meget få kunder, idet de fleste virksomheder og kommuner er klar over risikoen og derfor prissikrer hele eller dele af deres elindkøb.”, fortæller salgs- og marketingdirektør Bo Lundberg, DONG Energy. DONG Energy køber løbende el i løbet af dette kvartal til størstedelen af sine boligkunder, så priserne kan sagtens nå at falde igen. Dermed er der er ingen grund til panik, konstaterer Bo Lundberg: ”Hvis det usædvanligt høje prisniveau på energibørsen NordPool holder hele første kvartal i 2010, vil elprisen stige med 3-5 øre per kilowatt-time den 1. april. Men faktisk har noget af denne prisstigning intet at gøre med den nuværende kulde. En kommende stigning vil snarere skyldes, at der så småt er ved at komme gang i den økonomiske vækst igen”. Mangel på vand i de nordiske vandmagasiner spiller dog også en væsentlig rolle, og her viser de nyeste tal, at der mangler 23 Terrawatt sammenlignet med normale forhold. 23 TWh svarer til knap 70 % af det samlede danske elforbrug på et år. Fakta om kulde og elforbrug: I januar 2010 har temperaturen indtil nu været 6 grader koldere end normalt. Det medfører en forbrugsstigning på cirka 6 %. Forbruget stiger yderligere 1-2 %, hvis det samtidig blæser, og yderligere med 1-2 % mere hvis temperaturen bliver meget lav (under 8-12 kuldegrader). Når det bliver meget koldt kan husenes varmeanlæg have vanskeligt ved at følge med, og mange supplerer med andre varmekilder f.eks. varmeblæsere, hvilket er med til at øge forbruget yderligere. Yderligere information: DONG Energy Media Relations 99 55 95 52 Morten Kidal, +45 9955 9583

Dokumenter og links