Geotermiske boringer i Sønderborg udskydes

Sønderborg Fjernvarme og DONG Energy har valgt at udskyde boringen af de to geotermiske brønde i Spang ved Sønderborg.

Pressemeddelelse 19. august 2009 Geotermiske boringer i Sønderborg udskydes Sønderborg Fjernvarme og DONG Energy har valgt at udskyde boringen af de to geotermiske brønde i Spang ved Sønderborg. Det har hidtil været planen at bore de to brønde i september-december i år, og projektet havde en borerig på hånden. Erfaringer med riggen viser dog, at det vil være for risikabelt at anvende denne rig til boringen af de to brønde, som forventes at nå ned i en dybde af ca. 2.000 meter. ”Boreriggen har på sine foregående opgaver desværre været plaget af en række tekniske problemer, og firmaet, som ejer riggen, har ikke kunnet overbevise os om, at disse problemer kunne løses på tilfredsstillende vis inden borearbejdet i Sønderborg skulle påbegyndes,” oplyser Jesper Magtengaard, der er forretningsansvarlig for geotermi hos DONG Energy. En ny borerig skal findes, og en ny udbudsrunde er derfor allerede igangsat. Det vurderes, at der pt. er flere ledige borerigge på markedet, end da det oprindelige udbud blev gennemført. ”Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi nu ikke kan fortsætte med borearbejdet som planlagt – men vi vælger at se situationen i et positivt lys. Vi har ikke lidt tab, og vi får nu mulighed for at finde en borerig, som er bedre egnet til opgaven. Samtidig mener vi, at der er så meget luft i tidsplanen for resten af projektet, at det samlede geotermiske anlæg fortsat bør kunne stå færdigt i efteråret 2011,” udtaler direktør Steffen Moe, Sønderborg Fjernvarme. Om projektet Sønderborg Geotermi er et samarbejde mellem Sønderborg Fjernvarme og DONG Energy. Der arbejdes på at etablere et geotermisk anlæg, som skal producere fjernvarme til Sønderborg by. I 2007 gennemførtes seismiske undersøgelser omkring Sønderborg, der bekræftede, at der i området findes endog ganske tykke sandstenslag, der forventes at kunne levere op til 1/3 af byens årlige fjernvarmebehov. Se mere om projektet og om geotermi generelt på www.geotermi.dk. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Steffen Moe, Sønderborg Fjernvarme, tlf. 23 21 65 70 Jesper Magtengaard, DONG Energy, tlf. 99 55 25 35

Abonner

Dokumenter og links