Hvem skal tale din sag i elnet-selskaberne?

134 kandidater har meldt sig til DONG Energy-valg og vil gerne være forbrugernes repræsentanter

Frem til den 1. april 2009 kan knap en million elkunder i Nordsjælland, København og på Frederiksberg stemme om, hvem der skal repræsentere dem i bestyrelserne for DONG Energy’s tre elnetselskaber - City Elnet, Frederiksberg Elnet og Nord Elnet.

Forbrugernes repræsentanter træder ind i bestyrelserne på lige fod med resten af medlemmerne og får således mulighed for at præge beslutninger, der vedrører elnettets drift og økonomi. Der skal vælges to repræsentanter til hvert selskab.

Valghandlingen startede den 15. januar ved annoncering i udvalgte dagblade og lokale medier, og siden har man kunnet rekvirere stemmesedler og stille op som kandidat.

Ud over annonceringen er der skabt opmærksomhed om valget via en løbeseddel, der er sendt ud sammen med elregningen. På dongenergy.dk/valg er alle oplysninger om valget samlet. Her kan du også se kandidaterne til bestyrelsesposterne.

”Jeg er glad for, at så mange kandidater har meldt sig på banen, og i de næste dage kan man stadig nå at få indflydelse ved at rekvirere en stemmeseddel. Det har man mulighed for indtil mandag den 16. marts kl. 12.00”, fortæller direktør Peter Skak-Iversen, DONG Energy Distribution.

Stemmesedlen kan bestilles via web (dongenergy.dk/valg), ved at ringe på 72 10 37 00 eller på mail valg@dongenergy.dk. Stemmesedlen skal være modtaget hos DONG Energy’s revisor senest den 1. april 2009 kl. 12.00.

Resultatet af valgene offentliggøres i udvalgte aviser og på dongenergy.dk/valg i uge 15.

For yderligere information, kontakt:

Presseafdelingen
Morten Kidal
9955 95 83

Abonner

Dokumenter og links