Ingeniører vil styrke markedet for vedvarende energi

Ingeniørforeningen og DONG Energy i klimapartnerskab

Fra 1. september vil Ingeniørforeningen dække strømforbruget i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge i København med grøn strøm fra danske vindmøller. Det er resultatet af en klimapartnerskabsaftale, som i dag blev underskrevet af Ingeniørforeningens formand, Lars Bytoft, og administrerende direktør Anders Eldrup, DONG Energy. Med underskrivelsen af aftalen har Ingeniørforeningen, IDA, taget det første store skridt mod at gøre Ingeniørhuset CO2-neutralt. Aftalen betyder nemlig, at Ingeniørhusets årlige elforbrug på ca. 1 mio. kilowatttimer baseres på el fra danske vindmøller. Fra årsskiftet baseres aftalen på el fra havvindmølleparken Horns Rev 2. Ingeniørhuset får naturligvis ikke en direkte kabelforbindelse til de nye vindmøller i Vesterhavet. Men via oprindelsesgarantier - de såkaldte RECS-certifikater - er det dokumenteret, at en strømmængde svarende til Ingeniørhusets årsforbrug, produceres på Horns Rev 2. ”Vi ønsker at sende et klart signal til markedet og til energiproducenterne om, at vi vil have mere vedvarende energi ind i energisystemet, og at vi er villige til at betale en beskeden merpris for det”, siger Ingeniørforeningens formand, Lars Bytoft, og fortsætter: ”I Ingeniørforeningen har vi været meget aktive på energi- og klimafronten de senere år, og har i den sammenhæng ofte peget på vedvarende energikilder som en vigtig del af løsningen på klimaproblemerne. Derfor synes jeg kun det er naturligt, at vi også selv gør en aktiv indsats for at styrke markedet for vedvarende energi”. Med aftalen reducerer Ingeniørhuset sin CO2-belastning med ca. 600 ton CO2 årligt. Tilbage er ca. 80 årlige ton CO2, som stammer fra varmeforbruget i Ingeniørhuset. Her er det aftalt, at DONG Energy køber og annullerer CO-kvoter, svarende til det årlige varmeforbrug. Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy, ser aftalen som endnu en anerkendelse af selskabets koncept for klimapartnerskaber: ”Vores klimapartnerskaber bygger på klare, troværdige og målbare indsatser, som til stadighed kan revurderes og fornys. Det nye partnerskab med IDA betragter vi som vigtigt, fordi aftalen rummer konkrete mål for IDA’s eget energiforbrug og CO2-udledning. Vi har en fælles ambition om løbende at finde nye løsninger for at øge foreningens ressource- og energieffektivitet”. På lidt længere sigt er det planen også at nedbringe den del af Ingeniør-foreningens CO2-udledning, der stammer fra medarbejdernes transport med eksempelvis taxa, tog og fly. I den forbindelse er IDA i samarbejde med DONG Energy ved at få udarbejdet målemetoder til at opgøre denne del af CO2-belastningen. El fra vindkraft spiller også en central rolle i Ingeniørforeningens Klimaplan 2050. Klimaplanen er en del af det internationale klimaprojekt ”Future Climate – Engineering solutions”, hvor ingeniørorganisationer fra hele verden arbejder med at udvikle nationale klimaplaner og andre tiltag, som kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser. Yderligere oplysninger: DONG Energy Media Relation Morten Kidal +45 9955 9583 Ingeniørforeningen Kommunikationsafdelingen Ole Haun, + 45 2215 4616

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links