Intelligent energiforbrug og energistyring – ja tak

Nye elmålere skal spille sammen med ny elektrisk infrastruktur

Elmålere er kommet på dagsordenen i den offentlige debat. Der er fra flere sider et ønske om, at elselskaber opsætter elmålere, hvor forbruget kan fjernaflæses, og hvor man på længere sigt kan opnå en intelligent styring af elforbruget. Forventningen er, at dette vil give kunderne besparelser, og at vi dermed får en miljøgevinst.

”Det er en vigtig og god debat, for det er afgørende, at vi udvikler nye redskaber, der kan bidrage til en endnu mere ansvarlig anvendelse af energi. Vi har allerede en lang række projekter med fokus på miljø og energibesparelser, og vi bakker op om arbejdet med at finde en løsning, der tjener alle parter. Det er afgørende for os, at kunder og samfund som helhed får maksimal gevinst”, siger Jens Jakobsson, teknisk direktør i DONG Energy.

For at nye intelligente løsninger skal kunne gøre en markant forskel, skal de f.eks. kunne tænde/slukke for apparater og oplade elbiler, når der er billig vindmøllestrøm i elnettet. Dette forudsætter, at el-infrastrukturen kan sende signaler om udbud den ene vej, og reagere på de signaler om efterspørgslen, der kommer den anden vej. De intelligente løsninger skal desuden kunne afregne på baggrund af, hvornår på døgnet energien er forbrugt, så derfor er der behov for en modernisering af infrastrukturen samtidig med etablering af de rette fjernaflæselige målere

”DONG Energy's vision er bl.a. at give kunderne helt nye muligheder for at styre energiforbruget ved hjælp af nye løsninger, og det arbejder vi målrettet på bl.a. i et internationalt samarbejde. I stedet for at installere fjernaflæselige målere med meget begrænset effekt, er der behov for en langsigtet løsning, der moderniserer den elektriske infrastruktur, så vi får et intelligent elnet”, fortæller Jens Jakobsson.

Men det er her nødvendigt at udvikle fælles standarder, bl.a. for afregning; og ændre lovgivningen for eldistribution:

”Vi håber, at vi i dialog med relevante myndigheder kan skabe incitamenter for såvel kunder som elselskaber. Differentierede afgifter kan være et middel, som stimulerer processen - der skal være noget at tjene for kunden ved at omlægge forbruget. Det er der ikke i dag, hvor afgifterne er så stor en del af elpriserne. Endelig er det nødvendigt, at vi sammen finder en løsning på, hvordan elselskaberne får finansieret arbejdet med at udvikle de nye intelligente løsninger, herunder at sætte nye elmålere op hos kunderne," siger Jens Jakobsson.

For yderligere information, kontakt:
Media Relations, Morten Kidal, +45 9955 9552

Abonner

Dokumenter og links