Januarkulde fik el- og gasforbrug i vejret

Vi skal tilbage til 2006 for at finde en januar med større elforbrug.

Kunder i DONG Energy’s forsyningsområde i København og Nordsjælland har brugt mere el i januar 2010 end i januar de seneste fem år. I 2006 blev der brugt marginalt mere – og her var der ingen finanskrise, som reducerede virksomhedernes energiforbrug. ”Generelt er vores kunder meget opmærksomme på at spare på energien og undgå overflødigt elforbrug, bl.a. til stand by. Men når kulden rammer os som i sidste måned, så bliver der skruet op”, fortæller salgs- og marketingdirektør Bo Lundberg. Det er især de supplerende varmekilder som f.eks. varmeblæsere og elovne, der medfører stigende forbrug. Sammenlignet med en mere normal januar måned, svarer stigningen til det månedlige forbrug i cirka 7.000 parcelhuse. Den stigende efterspørgsel har været med til at presse spotprisen på el. Men det smitter ikke af på boligkundernes elpris her og nu, konstaterer DONG Energy: ”Prisstigningerne på den nordiske energibørs påvirker udelukkende erhvervskunder med timemålere, og dem er der ikke ret mange af. De fleste virksomheder og kommuner sikrer deres elindkøb via langsigtede aftaler”, siger Bo Lundberg. Fakta om gasforbrug For en typisk gasforbrugende parcelhuskunde med et gennemsnitligt årsforbrug på ca. 1.600 m3 naturgas vil det kolde vejr i januar måned betyde et ekstra forbrug på ca. 67 m3 naturgas i forhold til et normalt år. Det svarer til godt 4 % af årsforbruget. I forhold til et normalt år vil det betyde en ekstraudgift på knap 240 kr. for selve gassen incl. moms - men uden indregning af transport og afgifter. Hvis transporten og afgifterne regnes med vil merudgiften være på knap 600 kr. En typisk naturgasforbruger har i gennemsnit brugt 106 m3 naturgas mere i januar i år i forhold til januar 2008 og 57 m3 mere end i januar 2009. Med dagens gaspris (incl. moms - men excl. transport og afgifter) vil en parcelhuskunde skulle betale knap 400 kr. mere for forbruget i januar måned i år i forhold til januar 2008 og ca. 200 kr. mere i forhold til januar 2009. Der er masser af spareråd i DONG Energy’s Energiforum, hvis du vil begrænse forbruget, selv om det er koldt uden for. Se dongenergy.dk/privat. Yderligere information: DONG Energy Media Relations Morten Kidal +45 9955 9583

Abonner

Dokumenter og links