Kalundborg Kommune og DONG Energy indgår klima-partnerskab

Kommunens ambition er at reducere energiforbruget, aftage grøn energi og blive testkommune for elbiler

Kalundborg Kommune og DONG Energy er enige om, at aftalen skal sikre energieffektive og innovative løsninger:

”Med denne aftale styrker vi vores position, som en af de mest klima-bevidste kommuner i Danmark”, siger borgmester Kaj Buch Jensen. ”Det bliver et spændende og udfordrende samarbejde, som både indebærer aftaler om grøn energi fra den nye store havvindmøllepark Horns Rev II, opsætning af nye vindmøller og en klimakonference i 2009. Desuden er det hensigten at gøre Kalundborg Kommune til testkommune for elbiler”, forklarer Kaj Buch Jensen.

Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy glæder sig over, at et i forvejen godt samarbejde nu intensiveres:

”Vi har allerede mange berøringsflader – her tænker jeg bl.a. på vores kraftværk, der leverer overskudsvarme til lokale virksomheder og det 2.generations bioethanolanlæg, der er under opførsel. Kalundborg tager den højaktuelle klimadagsorden seriøst og viser vilje til at fortsætte arbej-det. Jeg er imponeret over kommunens ambitionsniveau, vilje til at for-bedre eksisterende løsninger og tænke i nye baner”.

Borgmester Kaj Buch Jensen konstaterer, at den nye EU-aftale om vedva-rende energi i 2020 også kan få betydning for Kalundborg Kommune:

”Aftalen indebærer bl.a. at der sættes yderligere fokus på vedvarende energi, herunder vind og biomasse, samt et bindende mål om, der i 2020 skal være 10 procent vedvarende energi i transportsektoren. Jeg håber, at dette mål får betydning for vores arbejde med miljø og klima, for aftalen indebærer bl.a. at, der kommer større fokus på 2. generations bioethanol og elbiler.

Partnerskabsaftalen indeholder følgende tiltag, der kan indgå i samarbejdet:
• Klimakonference primo 2009, der fokuserer på de udfordringer og muligheder, som industribyen giver partnerskabet.
• Energibesparelser og ESCO-samarbejde (Energy Service Company).
• Testkommune for elbiler.
• Energiinvesteringer i eksisterende og nye bygninger, f.eks. ved opførelsen af Høng skole, som Kalundborg Kommune ønsker at opføre som en 0-energi skole.
• Kalundborg Kommune vil købe el af DONG Energy samt Recs-certifikater baseret på vindmøllestrøm fra den nye møllepark Horns Rev II.
• Opsættelse af vindmøller i Nordvestsjælland.
• Samarbejde om en mere energieffektiv og miljøvenlig fjernvarmeforsyning.
• Fokus på 2. generations bioraffinering.

Aftalen underskrives fredag den 19. december kl. 14.00 i den gamle byrådssal i Adelgade.

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder Jacob Svarre, Kalundborg Kommune
Mail: jacob.svarre@kalundborg.dk, Mobil: 29 38 78 41
Pressemedarbejder Morten Kidal, DONG Energy
Mail: morki@dongenergy.dk, Mobil: 99 55 95 83

Abonner

Dokumenter og links