Mere effektiv brug af kul og meget mere biomasse i fremtiden

Ved at bruge kul langt mere effektivt vil DONG Energy spare 140.000 tons CO2 om året. Samtidig skal der bruges 60 pct. mere biomasse.

Ved at bruge kul langt mere effektivt vil DONG Energy spare 140.000 tons CO2 om året. Samtidig skal der bruges 60 pct. mere biomasse.

DONG Energy har siden 2006 øget forbruget af biomasse med 60 pct. og reduceret kulforbruget med 30 pct. Men så længe kul indgår i energiproduktionen, er målet at udnytte kul så energimæssigt effektivt som muligt. Derfor har DONG Energy ønsket at kunne bruge kul som en del af brændselsmixet på Avedøreværkets blok 2.

Avedøreværkets blok 2 er DONG Energy's mest effektive anlæg. Det betyder, at man ved anvendelse af kul på blok 2 vil spare 140.000 tons CO2 sammenlignet med, hvis kullet blev brugt på et andet kraftværk, der ikke er lige så effektivt.

Konverteringen af blok 2 betyder derfor også, at fleksibiliteten i brændselsvalget bliver større. For at kunne anvende kul på Avedøreværkets blok 2 er DONG Energy forpligtiget til at øge sin anvendelse af biomasse betragteligt. 

DONG Energy øger sin årlige anvendelse af biomasse med ca. 500.000 tons træpiller. Dette svarer til en forøgelse af den samlede danske andel af vedvarende energi på 1,0 procentpoint, hvilket bringer Danmark tættere på at nå sin målsætning om 30 procent vedvarende energi i 2020.

"Det er ikke sådan at Avedøreværkets blok 2 fremover kun vil fyre med kul. Biomasse forventes faktisk at udgøre ca. 50 pct. af brændselsforbruget og kul forventes højest at udgøre 40 pct. af forbruget. Resten udgøres af gas," siger Anders Eldrup, adm. direktør i DONG Energy.

Endelig er det DONG Energy's ambition at ombygge Avedøreværkets blok 1, så den kan fyre med en stor del af den ekstra biomasse, det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt.

 

Yderligere information

Helene Aagaard, pressemedarbejder
DONG Energy

tlf. 99 55 93 30
helaa@dongenergy.dk

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com

Dokumenter og links