Millionbesparelse i De Gamles By

En ny ESCO-aftale mellem Københavns Kommune og DONG Energy giver en garanteret energibesparelse i De Gamles By på 12 mio. kr.

Københavns Ejendomme og DONG Energy har netop givet hinanden håndslag på en perspektivrig aftale, hvor energiselskabet skal gennemføre energirenoveringer med en garanteret besparelse i millionklassen. Besparelserne skal findes og realiseres inden for varme, belysning og ventilation i De Gamles By på Nørrebro.

I en periode, som foreløbig er aftalt til 10 år, kortlægger DONG Energy mulig-hederne for energibesparelser, udfører selve energirenoveringerne og sørger for, at de tekniske anlæg passes og vedligeholdes. Ved periodens udløb skal den lovede energibesparelse på 12 mio. kr. være realiseret.

ESCO – forpligtende samarbejde
Aftaleformen går under navnet ESCO - Energy Service Company – og som ESCO-virksomhed bliver DONG Energy totalleverandør af rådgivnings- og pro-jekteringsydelser, entrepriser samt efterfølgende drift og vedligehold. Og det er en aftaleform, der forpligter; hvis den lovede energibesparelse ikke realiseres i to sammenhængende regnskabsperioder i driftsfasen, skal forskellen mellem den lovede og den reelle besparelse betales tilbage til Københavns Kommune. I udlandet viser erfaringerne, at en ESCO-aftale typisk nedbringer energiforbruget i bygningen med 10-40 procent.

Fordel for alle parter
Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev(V), der har ansvaret for kommunens ejendomme, mener, at samarbejdet åbner nye perspektiver:
”Det er en spændende aftale, der både kommer miljøet og københavnerne til gode. Vi får som kommune vores investering hjem igen i form af besparelser på energien og færre omkostninger til bygningsdriften. Jeg ser helt klart dette initiativ som et eksempel på, hvordan det offentlige og private virksomheder kan øge samarbejdet – til fordel for alle parter”.

Aftaleform kan have stor fremtid
”I Danmark er der ikke ret mange erfaringer med ESCO-aftaler, hvor der gives forpligtende, garanterede energibesparelser. Det er en interessant aftaleform, som vi ser store fremtidsmuligheder i, fordi det typisk er en win-win situation både for den myndighed eller virksomhed, der ejer bygningen, for firmaet, som energirenoverer med garanteret energibesparelse og for miljøet, der spares for CO2-udledning”, siger markedsdirektør Allan Schefte, DONG Energy.

Godt for miljøet – og de ældre
Sundheds- og omsorgsborgmester Mogens Lønborg (C) ser mange muligheder i aftalen.

”Driftsomkostningerne bliver lavere, og det kommer jo direkte de ældre til gode. Men det er også en interessant aftale i et miljømæssigt perspektiv, for vi som kommune bør gå foran. Derfor håber jeg også, at dette blot er det første af mange initiativer, hvor vi kan vise vejen til en mere miljøvenlig adfærd til gavn for klimaet”.

Borgerrepræsentationen har bevilliget 12 mio. kr. til projektet. Denne investering finansieres via de opnåede besparelser. Hvis energibesparelsen er mere end den lovede, vil DONG Energy og Københavns Kommune dele den ekstra fortjeneste.

For yderligere information, kontakt:
Pressechef Erik Bjørn Møller, Københavns Kommune: 3366 2330
Presserådgiver Peter Starup, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,
Københavns Kommune: 2637 1245
Pressemedarbejder Morten Kidal, DONG Energy: 9955 9583

Abonner

Dokumenter og links