Millionbesparelser på renseanlæg

Kommunale renseanlæg står for en til to procent af det samlede elforbrug i Danmark. Erfaringer fra Nordjylland viser, at forbruget kan reduceres med millioner af kilowatt-timer.

I Nordjylland sparer de kommunale renseanlæg på strømmen. Det giver en kontant gevinst i kraft af et reduceret energiforbrug, og så skånes miljøet for unødvendig udledning af CO2. Alt i alt skærer seks nordjyske renseanlæg 3,5 mio. kilowatt-timer af elregningen, og det svarer til en reducering af CO2-udledningen med knap 1.600 tons.

Der skal kun investeres for ganske få tusinde kroner for at justere automatikken på anlæggene, før besparelserne kan realiseres. Det fortæller Rene Hansen, chef i Frederikshavn Forsyning:

”På trods af små investeringer har gennemgangen af vores renseanlæg resulteret i massive besparelser”.

Det er DONG Energy, der i samarbejde med specialister fra firmaerne DHI (Institut for Vand og Miljø), Picca og Stjernholm, har kortlagt og gennemgået energiforbruget på renseanlæggene. Anlæggene er nu i fuld gang med at realisere de anviste besparelser.

Energirådgivere med specialkompetencer
Energirådgivernes specialkompetencer inden for renseanlæg er en væsentlig kilde til de store besparelser, siger teamleder Jakob Andersen, der har ansvaret fra renseanlæg i Hjørring, Hirtshals og Nr. Lyngby.

”Vi har tidligere fået gode råd om bl.a. belysning, men det batter ikke rigtig noget. Vi arbejder med meget avancerede og energikrævende anlæg, og her kan en energirådgiver med de rette kompetencer og den rette viden påvise langt større besparelser,” forklarer Jakob Andersen

Denne specialviden har energirådgiver Mette Brynjolf Jepsen fra DONG Energy:
”Den største energisluger på et renseanlæg er traditionelt beluftningen i procestankene, hvor den biologiske omsætning sker. Store dele af de realiserede besparelser på renseanlæggene er kommet ved eksempelvis at justere iltmålere og tryk på beluftningen,” fortæller hun.

Endnu større besparelser på kommende renseanlæg
Et af de vigtigste resultater er, at miljøet bliver sparet for en unødig belastning, og samtidig er det en fornuftigt og god forretning at spare på energien. Derfor har gennemgangen af de nordjyske anlæg også potentiale for kommende renseanlæg.

”Analyserne har medført en stor reduktion af energiforbruget på de eksisterende anlæg. Men hvad der er langt vigtigere er, at vi har større viden om, hvordan vi i fremtiden skal bygge vores renseanlæg, så de fungerer optimalt lige fra begyndelsen. Her ligger de helt store besparelser,” fortæller Jakob Hansen.

De seks renseanlæg ligger i Frederikshavn, Hirtshals, Hjørring, Nr. Lyngby, Skagen og Sæby.

Fakta – ny metode
DONG Energy og DHI har udviklet et såkaldt SAVE System og opnået store energibesparelser. Det er energiforbruget til beluftning, der reduceres. I beluftning blæses luft i spildevandet, så de bakterier, der skal nedbryde forureningen, kan leve. Med det nye system kan man beregne det eksakte elforbrug og mindske lufttilførslen. Det giver en væsentlig besparelse.

Fakta om samarbejdspartnere nævnt i pressemateriale:
Picca er specialister i at lave proces- og energioptimeringer via styring. Firmaet har især specialiseret sig i at lave målinger og styringer til pumper, som resulterer i store energibesparelser (www.picca.dk).

Stjernholm leverer udstyr til renseanlæg – bl.a diffusorer, som giver store energibesparelser på beluftning. I Nordjylland har de f.eks leveret nye diffusorer til Sæby renseanlæg (www.stjernholm.dk).

DHI, Institut for Vand og Miljø, har bl.a. specialiseret sig i proces- og energioptimering af renseanlæg.

Abonner

Dokumenter og links