Porten til globale energiressourcer

For DONG Energy bliver en milepæl indfriet, når LNG-terminalen i Rotterdam officielt bliver indviet

En ny terminal for LNG (Liquified Natural Gas) bliver i dag officielt erklæret åben af Hendes Majestæt Dronning Beatrix af Holland. LNG-terminalen ’Gate terminal’ tillader op til 12 mia. m3naturgas at blive importeret fra oversøiske destinationer for videre distribution i det europæiske rørsystem.

DONG Energy er medejer af terminalen og har kapacitet svarende til tre mia. m3naturgas til disposition årligt.

Anders Eldrup, adm. direktør i DONG Energy siger:

”Gate terminal opfylder vores ambition om at have en diversificeret strategi. Strategien sætter os i stand til at sikre forsyningerne til vores markeder, der i dag strækker over Holland, Tyskland, Danmark, Sverige og Storbritannien. Med terminalen er en ny dør åbnet, der gør det muligt for naturgas at flyde til disse markeder”.

Første LNG-kontrakt om bord

Den første LNG-kontrakt er allerede om bord. Den blev underskrevet med det spanske selskab Iberdrola i marts 2010. Det er en 10-årig aftale, der forpligter Iberdrola til at levere LNG svarende til en mia. m3naturgas årligt til DONG Energy fra slutningen af 2011. DONG Energy har en option på at forlænge leverancerne for yderligere fem år.

Første leverance fra Iberdrola ankommer til Gate terminal i begyndelsen af oktober.

Ved siden af LNG-leverancerne producerer DONG Energy naturgas i den danske og norske Nordsø og i Norskehavet og har en betydelig portefølje af licenser i Storbritannien. Som supplement til DONG Energy’s egen produktion og import af LNG importerer selskabet også naturgas fra nordvest europæiske og russiske selskaber og fuldender dermed en diversificeret gasposition.

Hvad er LNG

  • LNG er naturgas, der ved nedkøling til -161 grader Celsius er gjort flydende
  • Flydende gas fylder 600 gange mindre end i gasform
  • LNG kan transporteres i specialbyggede tankskibe, og det gør det muligt at transportere gassen fra fjerne egne
  • I importterminalen fordampes LNG'en og sættes under tryk, inden den føres ind i gastransmissionssystemet til videre distribution og salg.

Om Gate terminal

  • DONG Energy er medejer af Gate terminal sammen med Gasunie, Vopak, OMV-Econgas og E.ON Ruhrgas
  • Gate terminal kan årligt importere LNG svarende til 12 mia. m3naturgas. DONG Energy har to mia. m3til rådighed indtil 2015. Fra 2015 har selskabet tre mia. m3til rådighed
  • Via det hollandske transmissionsnet er der adgang fra terminalen til de europæiske gasmarkeder.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se dongenergy.com.

Dokumenter og links