Produktionen midlertidig stoppet på Siri-platformen

I forbindelse med et rutinemæssigt eftersyn blev der mandag den 31. august observeret revner i en konstruktion, der er fastgjort til den undersøiske olie-lagertank ved DONG Energy's produktionsplatform Siri, der ligger i den nordlige del af den danske Nordsø. Revnedannelserne blev observeret ved hjælp af en fjernstyret undervandsenhed udstyret med kamera. DONG Energy har valgt at stoppe produktionen midlertidig på Siri, mens årsagerne til og udbredelsen af revnerne bliver undersøgt. For yderligere oplysninger, kontakt: Media Relations +45 9955 9552