REnew Europes strategi kan give 10.000 nye arbejdspladser

 

Markedet for at udnytte biomasse på en intelligent måde er enormt, både herhjemme og særligt globalt. REnew Europe offentliggør i dag på Copenhagen Cleantech Clusters årsmøde, at markedspotentialet er på 50 mia. kr. per år og mindst 10.000 nye arbejdspladser, hvis REnew Europe’s strategi følges.

Danmark har et stærkt udgangspunkt på håndtering og udnyttelse af biomasse. Dansk landbrug har tradition for at indsamle overskydende biomasse. Verdens største enzym-virksomheder er danske, og Danmark har en lang tradition for at udnytte biomasse til energi.

I det lys gik en række aktører - DONG Energy, Novozymes, Landbrug & Fødevarer samt Haldor Topsøe - sammen i august og invitererede til en strategicamp med henblik på at formulere fremtidens strategi for bioraffinering.

Resultaterne er nu klar, og de fire organisationer har derfor lagt midler i at stifte en helt ny offentlig og privat organisation, REnew Europe, som systematisk skal drive området frem og skabe rammerne for en ny, dansk milliardindustri inden for bæredygtigt jordbrug og nye fossil frie materialer. REnew Europe skal lede dansk forskning og teknologi frem til slutmålet – nemlig at blive førende på intelligent udnyttelse af biomasse.

”Vi har verdens første 2. generations biofuel-anlæg, Inbicon. Så vores udgangspunkt for at bringe udnyttelse af biomasse til tredje generation, hvor biomassen bringes endnu højere op i værdikæden ved at udnytte indholdsstoffer som sukker, proteiner og lignin via bioraffinering, er rigtig stærkt.” fortæller Charles Nielsen, Udviklingsdirektør i DONG Energy og formand for REnew Europe’s bestyrelse.

For at sikre fremdriften, etableres et sekretariat som i det daglige skal understøtte denne udvikling. Sekretariatet placeres fysisk sammen med Copenhagen Cleantech Cluster som i forvejen arbejder med innovationsplatforme og international markedspositionering af dansk cleantech.

Ambitionen er at styrke Danmarks rolle som grønt testland ved at udbygge en række anlæg i Danmark som kan blive testanlæg for danske og udenlandske virksomheder inden for bioraffinering.

”En international førerposition på feltet er ikke mindst interessant, da teknologierne bag bioraffinering er uhyre svære at kopiere. Derfor vil en first mover position på feltet have meget stort internationalt markedspotentiale, da hele verden står med den samme udfordring, nemlig at kampen om ressourcerne intensiveres i takt med at verdens befolkning øges,” siger Charles Nielsen.Fakta:

REnew Europes strategi kan give Danmark:

– Yderligere 10 millioner ton biomasse fra jordbruget til flere fødevarer samt biobrændstof og biomaterialer som fx acrylsyre - sidstnævnte benyttes bl.a. i globalt udbredte bioplastmaterialer som bleer, hygiejneprodukter og maling.

– Baseret på de seneste års udvikling, vil det kunne generere

en omsætning på DKK 50 milliarder pr. år.

– Mindst 10.000 nye arbejdspladser, herunder specielt i udkantsområderne.

Renew Europes bidrag

– Forsknings- og udviklingsaktiviteter i teknologier svarende til ca. 200 mio. kr. årligt

– Basisfinansiering af sekretariat og hurtigt arbejdende task forces

– Demonstrationsfaciliteter

– Samling og koordinering af alle aktører på tværs af værdikæden

– Tilknytning af verdens førende eksperter og virksomheder inden for viden om biobaserede produkter og teknologi

– At være en samarbejdspartner, der alene fokuserer på at øge hastigheden på udvikling og produktion af ny viden og teknologi.

Statens investering

Renew Europe vil samarbejde med staten om:

– En klar national og international kommunikation af den danske vision for biora!nering frem til 2020

– Finansielt samarbejde om Renew Europes aktiviteter fra primo 2012

– Deltagelse i offentlig-private partnerskaber inden for jordbrug, raffinaderi, materialer og forskning

– Etablering et nyt nationalt forskningsprogram med forskning inden for jordbrug, biora!nering og materialer i størrelsesordenen 300 mio. kr. pr år.

– Der afsættes minimum 200 mio. kr. til demonstrationsaktiviteter.

Yderligere oplysninger, kontakt venligst

Helene Aagaard
Media Relations

Tlf. 9955 9330
helaa@dongenergy.dk

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se dongenergy.com.

Dokumenter og links