Royalt besøg bekræfter Danmarks grønne førerposition

 

En begejstret Prins Charles besøgte i dag et af DONG Energys kraftvarmeværker i København, Avedøreværket. Dagens royale besøg bekræfter Danmarks og DONG Energys førerposition inden for grøn energi og nye bioteknologier.

I dag blev Hans Kongelige Højhed Prins Charles i selskab med Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik præsenteret for et af verdens mest effektive kraftvarmeværker, Avedøreværket. Prins Charles har de sidste 40 år har arbejdet med virksomheder, regeringer og organisationer for at tackle miljøudfordringer og klimaforandringer, og havde ønsket at besøge Avedøreværket.

”Vi er meget stolte af, at Hans Kongelige Højhed Prins Charles og Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik ønskede at besøge DONG Energy. Storbritannien står over for en omfattende omlægning af deres energiforsyning, og vi håber, at vi som verdensførende inden for bioteknologier og bioraffinering kan inspirere med vores viden og erfaringer,” siger koncerndirektør i DONG Energy, Thomas Dalsgaard.

DONG Energy var først i verden til at bygge biomassefyrede kraftværker, og er stadig førende, når det gælder produktion af el og varme ved brug af biomasse. Under besøget fortalte og demonstrerede koncerndirektør Thomas Dalsgaard nogle af DONG Energys nye bioteknologier – og det var der stor interesse for.

”Hans Kongelige Højhed Prins Charles var meget interesseret i at høre om vores indsats med at reducere brugen af fossile brændsler og udviklingen af nye bioteknologier. Han stillede mange gode spørgsmål, og man kan tydeligt høre, at det er et område, han har en stor viden om og interesserer sig for,” siger Thomas Dalsgaard.

Stor global interesse

Dagens royale besøg på Avedøreværket er langt fra det første. DONG Energy oplever en enorm interesse for virksomhedens arbejde med at reducere brugen af fossile brændsler og udnytte vindenergien og biomassen.

”Vi får besøg af organisationer og virksomheder fra hele verden, der ønsker at vide mere om vores erfaringer med både vindenergi og biomasse. Og vi ser store muligheder uden for Danmarks grænser, hvor vi kan sælge vores teknologi i form af licenser. På den måde opbygger vi en kommerciel forretning, som er en del af den grønne omstilling,” siger Thomas Dalsgaard.

Kort om Avedøreværket:

Avedøreværket består af to kraftværksblokke: Avedøre 1 og Avedøre 2. Blok 1 fra 1990 anvender primært kul som brændsel. Blok 2 fra 2001 er et såkaldt multibrændselssystem, som fyrer med naturgas, olie, halm og træpiller, og kan udnytte helt op til 94 % af energien i brændslet. Den effektive udnyttelse af energiindholdet i brændslerne er opnået ved at hæve damptryk og -temperatur til niveauer, som sjældent ses andetsteds i verden.
 
DONG Energys kraftværksteknologi er så effektiv, at hvis andre landes kraftværker blev erstattet af nye – med samme teknologi som den DONG Energy råder over – kunne den samlede globale CO2-udledning fra kulfyrede kraftværker blive reduceret med ca. 30 pct.

Ved at fremstille el og varme samtidigt, udnytter kraftværket helt op til 94 % af energien i brændslerne. Jo højere virkningsgrad, jo bedre udnyttelse af brændslet og dermed jo mindre udledning af CO2 per produceret kWh. 

For yderligere information:

Carsten Birkeland Kjær
Presserådgiver
Tlf. 99 55 77 65
CABKJ@dongenergy.dk

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links