Skelsættende dag for dansk naturgassystem

Nu flyder opgraderet biogas for første gang ud i det danske naturgasnet.

Det er resultatet af et innovativt samarbejde mellem DONG Energy, Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand. Et nyt anlæg, der gør processen muligt, præsenteres i morgen kl. 13.00 på Centralrenseanlægget, Røde Banke 16 i Fredericia.

Vækst i biogasproduktionen
”Det er banebrydende, at vi nu kan bruge spildevandsrensning og husholdningsaffald i naturgasnettet. I stedet for at brænde biogassen af, kan den opgraderes til naturgaskvalitet og afsættes til vores kunder. Den nye afsætningsmulighed vil åbne op for den længe ønskede vækst i biogas-produktionen”, siger Anders Eldrup, DONG Energy’s adm. direktør.

Fra Nordsøgas til Fredericiagas
Borgmester Thomas Banke er stolt af, at kommunen tager et markant skridt i projektet ”Fra Nordsøgas til Fredericiagas”.

”Borgerne i Fredericia kan komme til at indgå i en større cyklus, hvor affald fra husholdningerne kan vende tilbage til dem i form af energi og transport. Da DONG Energy’s REnescience-teknologi kan håndtere og adskille organisk og uorganisk affald, kan vi måske i fremtiden nøjes med én affaldsspand i stedet for både en sort og en grøn spand. Det forenkler affaldsindsamlingen og sparer både tid, penge og energi”, udtaler Thomas Banke.

Fredericia Kommune er i dialog med Trafikstyrelsen om eventuel certificering som Grøn Transportkommune, og et element i kommunens handlingsplan er at forsøge at få biogas i transportsektoren, bybusser, renovationsbiler og lign. som supplement til kommunens satsning på elbiler.

Store ambitioner
Fredericia Centralrenseanlæg er Danmarks næststørste spildevandsrense-anlæg. Det behandler spildevand fra industri og private husholdninger i Fredericia. Og ambitionerne er store, fortæller bestyrelsesformand John Bader:

”Vi forventer at kunne fordoble biogasproduktionen. Ideen er, at Fredericia Centralrenseanlæg bliver et raffinaderi, der udnytter spildevand, husholdnings-affald og biprodukter til biogasproduktion. Et spændende projekt, som vi samarbejder om, med nogle af Fredericias store industrivirksomheder”.

Yderligere oplysninger :

Morten Kidal
Pressemedarbejder
DONG Energy
9955 9583
morki@dongenergy.dk

Pia Becker Andersen
Branding & Pressechef
Fredericia Kommune
7210 7557/25475500
pia.becker@fredericia.dk

Preben Birr-Pedersen
Projektchef
Fredericia Kommune
41892307
preben.birr-pedersen@fredericia.dk