Strømafbrydelse på Frederiksberg – statusmeddelelse søndag kl. 9.15

Skader er udbedret, men stadig mindre forstyrrelser i forsyningen på Frederiksberg

DONG Energy har udbedret skaderne i hovedtransformerstationen på Frederiksberg, men det tog længere tid end først antaget. Og der er stadig cirka 100 kunder, der oplever forstyrrelser i forsyningen.  

"Kl. 04.00 søndag morgen var den fejlramte hovedtransformerstation atter klar til at overtage forsyningen. Herefter kunne vi begynde at koble kunderne tilbage til normal forsyning, efter at vi  i går havde delt nettet op i små områder, der var forsynet fra vores store mobile elværker. Denne omlægning vil forløbe frem til søndag middag, og der vil desværre stadig være nogle kunder der vil opleve forstyrrelser ved denne omlægning. Det kan give blink i lyset, og afbrydelser", fortæller Jens Jakobsson, teknisk direktør I DONG Energy.

”Jeg skal igen beklage den usædvanlig langvarige strømafbrydelse. Vi har haft 30 medarbejdere på arbejde i løbet af natten og har fået assistance fra SEAS-NVE, Delpro, Eltel og ISS, men det lykkedes os desværre ikke at udbedret skaderne så hurtigt, som vi havde forventet".

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder
Morten Kidal  
9955 9583