Verdens største havmøllepark leverer den første strøm

DONG Energy’s havmøllepark, Horns Rev 2 i Nordsøen, leverede i dag den første CO2-frie strøm til det danske elnet. Parkens i alt 91 møller vil blive instal-leret løbende i løbet af 2009, men allerede nu er de første møller sat i drift. Når parken står helt færdig senere i år, vil Horns Rev 2 blive verdens største hav-møllepark.

DONG Energy’s havmøllepark, Horns Rev 2 i Nordsøen, leverede i dag den første CO2-frie strøm til det danske elnet. Parkens i alt 91 møller vil blive instal-leret løbende i løbet af 2009, men allerede nu er de første møller sat i drift. Når parken står helt færdig senere i år, vil Horns Rev 2 blive verdens største hav-møllepark.

”Den første strøm fra Horns Rev 2 er et håndfast resultat af vores bestræbelser på at øge produktionen af vedvarende energi. Det er derfor glædeligt, at vi sammen med vores partnere har kunnet realisere Horns Rev 2-projektet og nå hertil,” siger Niels Bergh-Hansen, koncerndirektør i DONG Energy.

Flere danske virksomheder og kommuner har via klimapartnerskaber med DONG Energy forpligtet sig til at aftage strøm fra møllerne. Novozymes og Novo Nordisk har reserveret mere end halvdelen af produktionen.

”Ligesom vi er ambitiøse med at udvikle og sælge produkter, der giver vores kunder mulighed for at spare CO2, vil vi også selv være ambitiøse på dette område. Derfor er vi rigtig glade for aftalen, som sikrer, at al den elektricitet vi skal bruge i Danmark fra 2012, kommer fra vindmøller, ” siger Flemming Funch, Miljødirektør for enzymforretningen i Novozymes.

Fra Novo Nordisk siger koncerndirektør Lise Kingo:
"Det er en stor dag for os. Siden maj 2007 har vores energiansvarlige medar-bejdere gennemført mere end 100 energispareprojekter sammen med DONG Energy, og derved sparet op til at aftage grøn strøm fra Horns Rev 2. I dag begynder vi at høste frugterne af partnerskabet. "

Parkens 91 møller vil få en samlet kapacitet på 209 MW og gøre den i stand til at levere CO2-fri strøm svarende til mere end 200.000 husstandes forbrug. Strømmen fra vindmølleparken transporteres i land gennem et 100 km langt transmissionskabel som er sat i drift af Energinet.dk.

”Danmark får i de kommende år endnu flere havvindmølleparker, og frem mod 2012 øger vi andelen af vedvarende energi i elsystemet med 40%. Det kræver både et mere robust og et mere fleksibelt elsystem, og er en meget spændende udfordring for os,” siger divisionsdirektør Torben Glar Nielsen, Energinet.dk, som har haft ansvaret for, at strømmen fra Horns Rev 2 kan føres i land. Energinet.dk har således stået for at etablere transformerplatformen på havet samt sø- og landkablerne.

Horns Rev 2 skal efter planen stå færdig i slutningen af 2009 og vil således blive et markant fyrtårn ved det internationale klimatopmøde, COP 15, i Køben-havn til december.


Fakta om Horns Rev 2:
• Parken vil bestå af 91 møller på hver 2,3 MW leveret af Siemens. Højden bliver 114,5 meter over vandoverfladen, med yderligere 30-40 meters fundament under vand.
• Møllerne vil have en rotordiameter på 93 meter
• Den samlede produktionskapacitet bliver på 209 MW
• Horns Rev 2 vil kunne levere CO2-fri strøm til mere end 200.000 husstande
• Parken vil dække et areal på knap 35 km2 og være beliggende 30-40 km fra kysten ud for Blåvandshuk
• Den er søsterpark til Horns Rev 1, der blev indviet i 2003
• Det bliver verdens første havmøllepark med egen beboelsesplatform
• Parken indvies i slutningen af 2009
• http://www.dongenergy.com/hornsrev2


For yderligere oplysninger:

DONG Energy
Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Dokumenter og links