Vi fejrer 25 år med dansk råolietransport

21. maj 1984 løb den første olie gennem den nye rørledning fra Gorm-feltet i den danske del af Nordsøen til råolieterminalen i Fredericia. Lige siden har olien flydt fra Nordsøen til terminalen, hvorfra en stor del af olien udskibes via Shells havnefaciliteter i Fredericia.

21. maj 1984 løb den første olie gennem den nye rørledning fra Gorm-feltet i den danske del af Nordsøen til råolieterminalen i Fredericia. Lige siden har olien flydt fra Nordsøen til terminalen, hvorfra en stor del af olien udskibes via Shells havnefaciliteter i Fredericia.

Sammen med Dansk Undergrunds Consortium og Shell fejrer DONG Energy-selskabet, DONG Olierør A/S, rørledningens første 25 succesfulde år. I 1984 blev rørledningen indviet af daværende energiminister Knud Enggård (V) med ordene:

”Ledningen er et stykke pionerarbejde, der tåler sammenligning med de største anlægsarbejder, vi tidligere har præsteret herhjemme, og den er en milepæl i den samlede danske energipolitik.”

Tirsdag den 12. maj 2009, bliver de flotte ord fulgt op af Fredericias borgmester Uffe Steiner Jensen, der, sammen med DONG Energy’s koncernchef Anders Eldrup og direktør Peter Skak-Iversen, fortæller om rørledningens første 25 år. Derefter byder Shells raffinaderidirektør Thomas Jenke og chef for DONG Olierørs aktiviteter i terminalen, Lars Bach, på rundvisning i området omkring havneterminalen.

Fejringen finder sted ved Shell-terminalen, Kongensgade 113 i Fredericia – konferencelokalet 1.sal i administrationsbygningen. Arrangementet begynder kl. 13.00, og fra kl. 14.50 bydes der på kaffe og jubilæumskage med udsigt over havneområdet.

Fra Gorm til Fredericia
Mærsk Olie og Gas er operatør på Gorm-feltet, der blev opdaget allerede i 1971. Opdagelsen og efterfølgende efterforskningsboringer førte til et af Danmarkshistoriens mest kostbare og komplicerede industriprojekter. Udbygning af feltet blev påbegyndt i 1978, og i 1981 producerede feltet sin første olie. I 2008 blev olie til en værdi af ca. 44 mia. kr. ledt gennem rørledningen.

De syv eksportpumper på DONG Energy’s pumpeplatform Gorm Ecco sørger for at pumpe olien gennem den 220 km lange rørledning til pumpestationen Filsø syv km. fra den jyske vestkyst. Her øges trykket af yderligere fem eksportpumper, så olien kan transporteres de sidste 110 km tværs gennem Jylland til råolieterminalen i Fredericia. I Fredericia afgasses olien, inden råolien lagres i olietanke. En del af olien udskibes herefter via Dansk Shells havnefaciliteter i Fredericia.

Fakta om råolieterminalen
DONG Olierørs råolieterminal i Fredericia består af seks råolielagertanke. Derudover råder DONG Olierør over tre lagertanke fra Dansk Shell for at fastholde en høj lagerkapacitet. Råolieterminalen inkluderer et stort afgasningsanlæg, der sørger for at fjerne op til 10.000 tons Methan og Ethan om året.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

Abonner

Dokumenter og links