DuPont bekræfter sit bedste og endelige tilbud på Danisco på DKK 700 pr. aktie

   KØBENHAVN, 10. maj 2011 – På vegne af sit 100% ejede datterselskab DuPont Denmark Holding ApS bekræftede DuPont i dag, at tilbuddet om køb af samtlige aktier i Danisco til en kurs på DKK 700 kontant pr. aktie er endeligt. Tilbudsperioden udløber fredag den 13. maj 2011 kl. 23.00 dansk tid (kl. 17.00 New York tid).

   “Alle større danske institutionelle investorer har udtrykt støtte for vores reviderede tilbud, og vi har fortsat tillid til, at købet gennemføres med succes den 13. maj,” udtaler DuPonts formand og administrerende direktør Ellen Kullman. “Efterhånden som fristen nærmer sig vil vi gerne sikre os, at der ikke er forvirring på markedet om vores tilbud eller vores hensigter. Disse vilkår udgør vores bedste og endelige tilbud.”

   “For at gøre det helt klart vil vi ikke hæve prisen eller ændre eller forlænge tilbuddet yderligere. Faktisk har Finanstilsynet allerede gjort det klart, at danske regler forhindrer os i at foretage yderligere ændringer i vilkårene, siger Ellen Kullman. “Hvis det nuværende tilbud mod forventning ikke lukkes, vil vi målrettet gå efter andre strategiske muligheder, som vi har udforsket.”

   DuPont minder Daniscos aktionærer om, at accept af købstilbuddet er den eneste måde, hvorpå de kan opnå den fulde værdi af og sikkerhed for det kontante købstilbud på DKK 700.

   DuPont (www.dupont.com) fremstiller videnbaserede produkter og ydelser. DuPont, der blev stiftet i 1802, udnytter viden til at skabe bæredygtige løsninger, der er væsentlige for at sikre, at verdens befolkning kan få et bedre, mere sikkert og sundere liv. DuPont driver virksomhed i mere end 90 lande og tilbyder en lang række innovative produkter og ydelser på bl.a. landbrugs- og fødevare-, bygge- og anlægs-, kommunikations- og transportmarkederne.

   Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til købstilbuddet eller i øvrigt. Købstilbuddet fremsættes alene i form af et tilbudsdokument og de dokumenter, der følger med dette, og som indeholder samtlige vilkår og betingelser for købstilbuddet, herunder oplysninger om, hvordan købstilbuddet kan accepteres. Danisco A/S' aktionærer rådes til at læse tilbudsdokumentet og de tilhørende dokumenter, som er fremsendt til dem, idet de indeholder vigtige oplysninger.

Kontaktperson:              Michael Hanretta
                                        302-774-4005
                                        michael.j.hanretta@usa.dupont.com

 

Fremadrettede udsagn: Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn baseret på ledelsens nuværende forventninger, skøn og prognoser. Alle udsagn, der vedrører forventninger og prognoser om fremtiden, herunder udsagn om selskabets strategi i relation til vækst, produktudvikling, markedsposition, forventede investeringer og økonomiske resultater er fremadrettede udsagn. Nogle af de fremadrettede udsagn kan kendes på brugen af ord som "forventer," "skønner," "planlægger," "agter," "fremskriver," "tilkendegiver," og lignende udtryk. Disse udsagn er ingen garanti for fremtidige resultater og indebærer en række risici, usikkerhedsmomenter og forudsætninger. Der er mange forhold, herunder de forhold der er nærmere beskrevet andetsteds i denne meddelelse og i de dokumenter, der er indleveret til det amerikanske finanstilsyn (Securities and Exchange Commission), specielt selskabets seneste årsrapport på Form 10-K og kvartalsrapport på Form 10-Q, samt andre oplysninger, der kan medføre, at resultaterne kan afvige væsentligt fra de angivne. Disse forhold omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i lovgivning, bestemmelser, politikker og økonomiske forhold, herunder inflation, renter og valutakurser, i de lande, hvor selskabet har aktiviteter, konkurrence, vellykket gennemførelse af strukturelle ændringer, herunder omstruktureringsplaner, erhvervelse og frasalg af virksomheder og alliancer, råvarepriser, forskning samt udvikling af nye produkter, herunder lovgivnings- og tilsynsmæssig godkendelse og markedsaccept, sæsonudsving i salg af landbrugsprodukter og dårlige vejrforhold, der medfører driftstab, herunder anlægs- og strømafbrydelser eller afbrydelser i leverandørernes eller kundernes drift. Risici og usikkerhedsmomenter vedrørende købet, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger fra de forventninger, der forudsættes i de fremadrettede udsagn, omfatter: usikkerhed vedrørende købstilbuddets timing, usikkerhed om, hvor mange Danisco-aktier, der tilbydes i købstilbuddet, mulighed for, at der fremsættes konkurrerende tilbud, mulighed for, at de forskellige betingelser for transaktionen ikke opfyldes eller frafaldes, herunder at et statsligt organ forbyder, forsinker eller afviser at godkende fuldbyrdelsen af transaktionen, virkningerne af en afbrydelse af transaktionen, som gør det vanskeligere at opretholde forholdet til medarbejdere, kunder, andre samarbejdspartnere eller statslige organer, og hvis købstilbuddet gennemføres, manglende evne til at realisere de forventede fordele i forbindelse med det påtænkte køb. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn som følge af den fremtidige udvikling eller nye oplysninger. 

#   #   #

Abonner

Dokumenter og links