egetæpper reducerer CO2 udledningerne

CO2 udledning og global opvarmning er blandt de største miljømæssige udfordringer i det moderne samfund. Det forpligter virksomheder til at tænke i nye, miljørigtige løsninger, som gør det muligt at mindske miljøbelastningen. Hos egetæpper giver et klimaregnskab afsæt for reducerede CO2 udledninger.

CO2 udledning og global opvarmning er blandt de største miljømæssige udfordringer i det moderne samfund. Det forpligter virksomheder til at tænke i nye, miljørigtige løsninger, som gør det muligt at mindske miljøbelastningen. Hos egetæpper giver et klimaregnskab afsæt for reducerede CO2 udledninger. Et klimaregnskab er en opgørelse af virksomhedens samlede udledning af CO2. egetæppers klimaregnskab, der dokumenterer koncernens bidrag til den globale opvarmning, er udregnet efter Greenhouse Gas protokollen, der er udviklet af World Business Council for Sustainable Development og World Resources Institute. Succeshistorier på sidelinjen Direktør for egetæpper, John Vestergaard mener, at udarbejdelse af et klimaregnskab er et naturligt skridt for virksomheden. ”Hos ege er vi fast besluttet på at tage aktivt ansvar for vores påvirkning af miljøet. Derfor er miljøarbejdet en integreret del af vores virksomhedsfilosofi, og klimaregnskabet har synliggjort, hvor det er hensigtsmæssigt for os at gribe ind for at nedbringe CO2 udledningerne”. I en stor produktionsvirksomhed er der mange knapper at skrue på for at reducere CO2 udledningerne. Det handler både om naturgas, el, fjernvarme, brændstof til køretøjer, flyrejser og meget mere. En af egetæppers største succeser findes i Herning-fabrikkens kedelcentral, hvor der i 2008 blev installeret nye kedler, der i kombination med to gasmotorer leverer damp og varme til produktionen og varme til 45.000 m2 fabriksbygninger. ”Det nye anlæg kører med langt bedre virkningsgrader end det gamle anlæg, hvilket resulterer i gasbesparelser på 12-15 % pr. produceret m2”, fortæller Fabrikschef Renno Rokkjær. På årsbasis giver det en besparelse på 700 tons CO2. Det miljørigtige tiltag med nye kedler har også positiv indvirkning på det fysiske arbejdsmiljø i kedelcentralen. Ifølge Miljøchef Jan Ladefoged var kedelcentralen tidligere præget af voldsomme varmegrader, mens temperaturen i dag nærmer sig stuetemperatur og dermed skaber et væsentligt bedre arbejdsmiljø for medarbejderne i kedelcentralen. Åbenhed er vejen frem Selvom der er stigende fokus på virksomhedernes CO2 udledninger, er det et fåtal af danske produktionsvirksomheder, der har offentliggjort klimaregnskaber. egetæpper hilser imidlertid den åbenhed, klimaregnskabet medfører, velkommen og offentliggør fremover årligt et klimaregnskab. ”Med klimaregnskabet lægger vi kortene på bordet og viser offentligheden, at vi tager ansvar for vores miljøpåvirkning og arbejder aktivt på at reducere vores udledninger”, fortæller Jan Ladefoged. egetæppers klimaregnskab for 2008/09 viser, at virksomheden samlet set har reduceret CO2 udledningen med 1.531 ton CO2, når både direkte og indirekte udledninger medregnes. Det er en reduktion på 6,5 %. Du kan rekvirere egetæppers klimaregnskab ved henvendelse til Miljøchef Jan Ladefoged på tlf.: 97 11 88 11 eller på e-mail jlj@ege.dk

Tags:

Om os

Egetæpper a/s er i dag en af de førende tæppeproducenter i Europa. Banebrydende designmuligheder, kompromisløs kvalitet og omtanke for miljø og indeklima er nogle af de parametre, der sætter egetæpper højt på listen over foretrukne tæppeleverandører. Hos egetæpper begrænser vi ikke vores kunder; men tilbyder muligheder. Ved hjælp af avanceret produktionsteknologi er det kun fantasien, der sætter grænser for det mulige.

Abonner

Multimedia

Multimedia